appel

Appel HERMES smartwatch

Apple HERMES Smartwatch-product

Overzicht

Voordat u Apple Watch gebruikt, moet uview de Apple Watch-gebruikershandleiding op support.apple.com/guide/watch. U kunt ook Apple Books gebruiken om de gids te downloaden (indien beschikbaar). Bewaar documentatie voor toekomstig gebruik.

Veiligheid en bediening

Zie 'Veiligheid en gebruik' in de Apple Watch-gebruikershandleiding. Apple Watch, de besturingssystemen en de gezondheidssensoren zijn geen medische apparaten.

Blootstelling aan radiofrequentie Voor informatie over radiofrequentieblootstelling voor Apple Watch opent u de Apple Watch-app op iPhone en tikt u op Mijn Watch en gaat u vervolgens naar Algemeen > Over > Juridisch > RF-blootstelling. Of ga naar apple.com/legal/rfexposure.

Batterij en opladen

De lithium-ionbatterij in Apple Watch moet worden gerepareerd of gerecycled door Apple of een geautoriseerde serviceprovider. Mogelijk ontvangt u een vervangende Apple Watch wanneer u een batterijservice bestelt. Batterijen moeten worden gerecycled of gescheiden van het huisvuil worden weggegooid. Ga voor informatie over batterijservice en recycling naar apple.com/batteries/service-and-recycling. Zie 'Belangrijke veiligheidsinformatie' in de Apple Watch Gebruikershandleiding voor informatie over opladen.

Interferentie van medische apparatuur

Apple Watch, sommige bandjes en magnetische Apple Watch-oplaadaccessoires bevatten magneten die medische apparaten kunnen storen. Zie 'Belangrijke veiligheidsinformatie' in de Apple Watch-gebruikershandleiding.

Voorkom gehoorschade

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog volumeniveau luisteren. Meer informatie over geluid en horen is online beschikbaar op apple.com/sound en in 'Belangrijk
veiligheidsinformatie' in de Apple Watch-gebruikershandleiding.

Samenvatting van de tweejarige beperkte garantie van Apple Apple garandeert het meegeleverde hardwareproduct van het Apple-merk en de accessoires van het Apple-merk tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende twee jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de winkel. Apple biedt geen garantie tegen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik. Voor service belt u Apple of gaat u naar een Apple Store of een door Apple geautoriseerde serviceprovider. De beschikbare serviceopties zijn afhankelijk van het land waarin de service wordt aangevraagd en kunnen beperkt zijn tot het oorspronkelijke land van verkoop. Afhankelijk van de locatie kunnen gesprekskosten en internationale verzendkosten van toepassing zijn. Met inachtneming van de volledige voorwaarden en gedetailleerde informatie over het verkrijgen van service die beschikbaar zijn op apple.com/legal/warranty en support.apple.com, zal Apple, als u een geldige claim indient onder deze garantie, uw hardwareproduct repareren, vervangen of terugbetalen op zijn eigen discretie. Garantievoordelen zijn een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentenwetgeving. Mogelijk moet u een aankoopbewijs overleggen
bij het indienen van een claim onder deze garantie.

Hermès Horlogeband Garantie Hermès zal de klant een horlogeband leveren die vrij is van fabricagefouten op het moment van levering, dat wil zeggen dat het product geschikt is voor het normale gebruik dat voor dit soort product wordt verwacht en dat het de kenmerken heeft die zijn beschreven in de tijdstip van de bestelling en de acceptatie ervan. Deze garantie dekt geen normale slijtage of enige schade als gevolg van een ongeluk, nalatigheid of onjuist gebruik. Evenmin is het, meer in het algemeen, van toepassing als er aanwijzingen zijn van oneigenlijk gebruik of misbruik. Deze garantie kan enkel worden uitgeoefend op voorwaarde dat de klant dit doet binnen de wettelijke termijn die van toepassing is in het land van aankoop vanaf de levering van de goederen. Elke claim met betrekking tot een horlogebandje moet worden gericht aan de Hermès-winkel van aankoop of aan een willekeurige Hermès-winkel waarvan het adres te vinden is op de volgende link: winkels.hermes.com. De klant kan ervoor kiezen om de horlogeband te laten repareren of vervangen, tenzij een van deze keuzes leidt tot duidelijk onevenredige kosten voor Hermès.

De reparatie of vervanging van een horlogebandje is kosteloos voor de klant en doet geen afbreuk aan eventuele schadevergoeding indien de klant daar recht op zou hebben. Voor Australische consumenten: Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een ernstige storing en op vergoeding voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een ernstig defect. Apple Pty Ltd, Postbus A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

Regelgevende Regelgevende certificeringsinformatie is beschikbaar op het apparaat. Ga naar Instellingen > Algemeen > Regelgeving. Aanvullende regelgevende informatie vindt u in 'Veiligheid en gebruik' in de Apple Watch
Gebruikershandleiding.

FCC en ISED Conform Canada voor Apple Watch en Apple Watch magnetische oplaadkabel Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en de ISED Canada licentie-vrijgestelde RSS-standaard(en). De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Hierbij verklaart Apple Inc. dat dit draadloze apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en de Radio Equipment Regulation 2017. Een kopie van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op apple.com/euro/compliance. De EU-vertegenwoordiger van Apple is Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland. De vertegenwoordiger van Apple in het VK is Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

Informatie over verwijdering en recycling

Het bovenstaande symbool betekent dat uw product en/of de batterij ervan volgens de plaatselijke wet- en regelgeving gescheiden van huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een inzamelpunt dat is aangewezen door de plaatselijke autoriteiten. De gescheiden inzameling en recycling van uw product en/of de batterij op het moment van verwijdering helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple, recyclinginzamelpunten, verboden stoffen en andere milieu-initiatieven naar: apple.com/omgeving.

© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple-logo, Apple Books, Apple Watch en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. Apple Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. Hermès en het Hermès-logo zijn handelsmerken van Hermès International, geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. Gedrukt in XXXX. 034-05205-A

Documenten / bronnen

Appel HERMES smartwatch [pdf] Gebruikershandleiding
HERMES smartwatch, smartwatch

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *