appel-LOGO

Apple 13 Pro-iPhone

apple-13-Pro-iPhone-PRODUCT

Voordat u de iPhone gebruikt, moet u opnieuwview de iPhone-gebruikershandleiding op support.apple.com/guide/iphone. U kunt de gids ook downloaden van Apple Books (indien beschikbaar). Bewaar documentatie voor toekomstig gebruik.

Veiligheid en bediening

Zie 'Veiligheid, gebruik en ondersteuning' in de iPhone-gebruikershandleiding. Blootstelling aan radiofrequentie Ga op de iPhone naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Juridische en regelgeving' > RF-blootstelling. Of ga naar apple.com/legal/rfexposure

Batterij en opladen

Een iPhone-batterij mag alleen worden gerepareerd door een getrainde technicus om schade aan de batterij te voorkomen, wat kan leiden tot oververhitting, brand of letsel. Batterijen moeten apart van huishoudelijk afval worden gerecycled of afgevoerd volgens de plaatselijke milieuwetten en -richtlijnen. Ga voor informatie over Apple lithium-ionbatterijen en batterijservice en recycling naar apple.com/batteries/service-and-recycling. Zie "Belangrijke veiligheidsinformatie" in de iPhone-gebruikershandleiding voor informatie over opladen.

Lasers

De nabijheidssensor, het TrueDepth-camerasysteem en de LiDAR-scanner bevatten een of meer lasers. Deze lasersystemen kunnen om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld als het apparaat beschadigd is of defect raakt. Als u op uw iPhone een melding krijgt dat het lasersysteem is uitgeschakeld, moet u dit altijd laten repareren door Apple of een geautoriseerde serviceprovider. Onjuiste reparatie, wijziging of gebruik van niet-originele Apple-componenten in de lasersystemen kan ervoor zorgen dat de veiligheidsmechanismen niet goed werken en kan gevaarlijke blootstelling en letsel aan ogen of huid veroorzaken.

Hearing Aid Compatibility (HAC)—Alleen in de VS

iPhone is compatibel met hoortoestellen, zoals bepaald door ANSI C63.19-2011. Deze norm heeft twee classificaties: M (voor verminderde radiofrequentie-interferentie om akoestische koppeling mogelijk te maken) en T (voor inductieve koppeling met hoortoestellen die in luisterspoelmodus werken) op een schaal van 1-4, waarbij 4 het meest compatibel is. Deze iPhone heeft de classificatie M3/T4. Opmerking: de ANSI C2019-standaard van 63.19 maakt geen gebruik van dit beoordelingssysteem en er zijn ook geen testnormen voor draadloze technologieën die zenden boven 6 GHz. Daarom kunnen 5G NR mmWave-frequentiebanden niet worden getest.

Verplichte FCC-verklaring: Deze telefoon is getest en gecertificeerd voor gebruik met hoortoestellen voor sommige van de draadloze technologieën die worden gebruikt. Er kunnen echter enkele nieuwere draadloze technologieën in deze telefoon worden gebruikt die nog niet zijn getest voor gebruik met hoortoestellen. Het is belangrijk om de verschillende functies van deze telefoon grondig en op verschillende locaties uit te proberen, met behulp van uw hoortoestel of cochleair implantaat, om te bepalen of u storende geluiden hoort. Raadpleeg uw serviceprovider of de fabrikant van deze telefoon voor informatie over compatibiliteit met hoortoestellen. Als je vragen hebt over het retour- of omruilbeleid, neem dan contact op met je serviceprovider of telefoonverkoper.
Voorkom gehoorschade
Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog volume luisteren. Meer informatie over geluid en gehoor is online beschikbaar op: appel.com/geluid en in "Belangrijke veiligheidsinformatie" in de iPhone-gebruikershandleiding.

Interferentie van medische apparatuur
iPhone bevat magneten en componenten en/of radio's die medische apparaten kunnen storen. Zie "Belangrijke veiligheidsinformatie" in de iPhone-gebruikershandleiding.

Regelgevende

Informatie over wettelijke certificering is beschikbaar op het apparaat. Ga naar Instellingen > Algemeen > Juridisch en regelgevend. Aanvullende informatie over regelgeving is te vinden in "Veiligheid, bediening en ondersteuning" in de iPhone-gebruikershandleiding.

Naleving van FCC en ISED Canada
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en ISED Canada licentievrijgestelde RSS-standaard(en). Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Naleving EU/VK
Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en Radio Equipment Regulations 2017. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit is beschikbaar op apple.com/euro/compliance. De EU-vertegenwoordiger van Apple is Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland. De Britse vertegenwoordiger van Apple is Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

Gebruiksbeperking
Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz. Deze beperking is van toepassing in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT , NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK(NI).

Informatie over verwijdering en recycling
Het bovenstaande symbool betekent dat uw product en/of de batterij ervan volgens de plaatselijke wet- en regelgeving gescheiden van huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een inzamelpunt dat is aangewezen door de plaatselijke autoriteiten. De gescheiden inzameling en recycling van uw product en/of de batterij op het moment van verwijdering helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple, recyclinginzamelpunten, verboden stoffen en andere milieu-initiatieven naar: apple.com/omgeving.

Klasse 1 laserinformatie
Dit apparaat is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1 volgens IEC 60825-1 Ed. 3. Dit apparaat voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11, behalve conform IEC 60825-1 Ed. 3., zoals beschreven in Laser Notice No. 56, gedateerd 8 mei 2019. Let op: Dit apparaat bevat een of meer lasers. Gebruik anders dan beschreven in de gebruikershandleiding, reparatie of demontage kan schade veroorzaken, wat kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan niet-zichtbare infrarood laseremissies. Deze apparatuur moet worden onderhouden door Apple of een geautoriseerde serviceprovider.

Samenvatting van één jaar beperkte garantie van Apple

Apple garandeert het meegeleverde hardwareproduct en de accessoires tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in de winkel. Apple biedt geen garantie tegen normale slijtage, noch schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik. Om service te verkrijgen, belt u Apple of gaat u naar een Apple Store of een door Apple geautoriseerde serviceprovider. De beschikbare service-opties zijn afhankelijk van het land waarin de service wordt aangevraagd en kunnen beperkt zijn tot het oorspronkelijke land van verkoop. Afhankelijk van de locatie kunnen er gesprekskosten en internationale verzendkosten in rekening worden gebracht. Onderworpen aan de volledige voorwaarden en gedetailleerde informatie over het verkrijgen van service beschikbaar op:
apple.com/legal/warranty en support.apple.com, als u een geldige claim indient onder deze garantie, zal Apple uw hardwareapparaat naar eigen goeddunken repareren, vervangen of terugbetalen.

Garantievoordelen zijn een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentenwetgeving. Mogelijk moet u een aankoopbewijs overleggen wanneer u een claim indient onder deze garantie. Voor Australische consumenten: Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een ernstige storing en op vergoeding voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een ernstig defect. Apple Pty Ltd, Postbus A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple-logo, Apple Books, iPhone en TrueDepth zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. Apple Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. Gedrukt in XXXX. 034-05666-A

Documenten / bronnen

Apple 13 Pro-iPhone [pdf] Gebruikershandleiding
13 Pro-iPhone, Pro-iPhone, iPhone

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *