appel logo

13 Mini-iPhone
Gebruikershandleiding

13 Mini-iPhone

Voordat u de iPhone gebruikt, moet u opnieuwview de iPhone-gebruikershandleiding op support.apple.com/guide/iphone. U kunt de gids ook downloaden van Apple Books (indien beschikbaar). Bewaar de documentatie voor toekomstig gebruik.

Veiligheid en bediening

Zie "Veiligheid, bediening en ondersteuning" in de iPhone-gebruikershandleiding.
Blootstelling aan radiofrequentie
Ga op de iPhone naar Instellingen > Algemeen > Juridisch en regelgevend > RF-blootstelling. Of ga naar apple.com/legal/rfexposure.
Batterij en opladen
Een iPhone-batterij mag alleen worden gerepareerd door een getrainde technicus om schade aan de batterij te voorkomen, wat kan leiden tot oververhitting, brand of letsel. Batterijen moeten apart van huishoudelijk afval worden gerecycled of afgevoerd volgens de plaatselijke milieuwetten en -richtlijnen. Ga voor informatie over Apple lithium-ionbatterijen en batterijservice en recycling naar apple.com/batteries/service-and-recycling.
Zie "Belangrijke veiligheidsinformatie" in de iPhone-gebruikershandleiding voor informatie over opladen.
Lasers
De nabijheidssensor en het TrueDepth-camerasysteem bevatten een of meer lasers. Deze lasersystemen kunnen om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld als het apparaat beschadigd is of niet goed werkt. Als u een melding op uw iPhone ontvangt dat het lasersysteem is uitgeschakeld, moet u dit altijd laten repareren door Apple of een geautoriseerde serviceprovider. Onjuiste reparatie, wijziging of gebruik van niet-originele Apple-componenten in de lasersystemen kan ervoor zorgen dat de veiligheidsmechanismen niet goed functioneren en kan
gevaarlijke blootstelling en letsel aan ogen of huid.

Hearing Aid Compatibility (HAC)—Alleen in de VS
iPhone is compatibel met gehoorapparaten zoals bepaald door ANSI C63.19-2011. Deze standaard heeft twee classificaties: M (voor verminderde radiofrequentie-interferentie om akoestische koppeling mogelijk te maken) en T (voor inductieve koppeling met hoortoestellen die in luisterspoelmodus werken) op een schaal van 1-4, waarbij 4 het meest compatibel is. Deze iPhone heeft de classificatie M3/T4. Opmerking: de ANSI C2019-standaard van 63.19 maakt geen gebruik van dit classificatiesysteem en er bestaan ​​ook geen testnormen voor draadloze technologieën die uitzenden boven 6 GHz. Daarom kunnen 5G NR mmWave-frequentiebanden niet worden getest.
Verplichte FCC-verklaring: deze telefoon is getest en gecertificeerd voor gebruik met hoortoestellen voor sommige van de draadloze technologieën die worden gebruikt. Er kunnen echter enkele nieuwere draadloze technologieën in deze telefoon worden gebruikt die nog niet zijn getest voor gebruik met hoortoestellen. Het is belangrijk om de verschillende functies van deze telefoon grondig en op verschillende locaties uit te proberen, met behulp van uw hoortoestel of cochleair implantaat, om te bepalen of u storende geluiden hoort. Raadpleeg uw serviceprovider of de fabrikant van deze telefoon voor informatie over compatibiliteit met hoortoestellen. Als je vragen hebt over het retour- of omruilbeleid, neem dan contact op met je serviceprovider of telefoonverkoper.

Voorkom gehoorschade
Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog volume luisteren. Meer informatie over geluid en gehoor is online beschikbaar op: appel.com/geluid en in "Belangrijke veiligheidsinformatie" in de iPhone-gebruikershandleiding.

Interferentie van medische apparatuur

iPhone bevat magneten en componenten en/of radio's die medische apparaten kunnen storen. Zie "Belangrijke veiligheidsinformatie" in de iPhone-gebruikershandleiding.

Regelgevende
Regelgevende certificeringsinformatie is beschikbaar op het apparaat.
Ga naar Instellingen > Algemeen > Juridisch en regelgevend. Aanvullende informatie over regelgeving is te vinden in "Veiligheid, bediening en ondersteuning" in de iPhone-gebruikershandleiding.

Naleving van FCC en ISED Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en ISED Canada licentievrijgestelde RSS-standaard(en). Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Naleving EU/VK
Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en Radio Equipment Regulation 2017. Een kopie van de Conformiteitsverklaring is beschikbaar op apple.com/euro/compliance. De EU-vertegenwoordiger van Apple is Apple Distribution International Ltd.,
Industrieterrein Hollyhill, Cork, Ierland. De vertegenwoordiger van Apple in het VK is Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

appel 13 Mini iPhone - pictogram 1

Gebruiksbeperking
Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt bij gebruik in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz.
Deze beperking is van toepassing in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT , NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK(NI).

Informatie over verwijdering en recycling

FLEX XFE 7-12 80 Excentrische polijstmachine - pictogram 1Het bovenstaande symbool betekent dat volgens de lokale wet- en regelgeving uw product en/of de batterij gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt. De gescheiden inzameling en recycling van uw product en/of de batterij op het moment van verwijdering helpt natuurlijke bronnen te sparen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.
Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple, recyclinginzamelpunten, verboden stoffen en andere milieu-initiatieven naar: apple.com/omgeving.

Klasse 1 laserinformatie
Dit apparaat is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1 volgens IEC 60825-1 Ed. 3. Dit apparaat voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11, behalve conform IEC 60825-1 Ed. 3., zoals beschreven in Laser Notice No. 56, gedateerd 8 mei 2019.
Voorzichtigheid: Dit apparaat bevat een of meer lasers. Gebruik anders dan beschreven in de gebruikershandleiding, reparatie of demontage kan schade veroorzaken, wat kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan infrarood laseremissies die niet zichtbaar zijn.
Deze apparatuur moet worden onderhouden door Apple of een geautoriseerde serviceprovider.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

Samenvatting van één jaar beperkte garantie van Apple
Apple garandeert het meegeleverde hardwareproduct en de accessoires tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de winkel. Apple biedt geen garantie tegen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik. Voor service belt u Apple of gaat u naar een Apple Store of een door Apple geautoriseerde serviceprovider. De beschikbare serviceopties zijn afhankelijk van het land waarin de service wordt aangevraagd en kunnen beperkt zijn tot het oorspronkelijke land van verkoop. Afhankelijk van de locatie kunnen gesprekskosten en internationale verzendkosten van toepassing zijn. Onder voorbehoud van de volledige voorwaarden en gedetailleerde informatie over het verkrijgen van service beschikbaar op  apple.com/legal/warranty en support.apple.com, als u een geldige claim indient onder deze garantie, zal Apple uw hardwareapparaat naar eigen goeddunken repareren, vervangen of terugbetalen. Garantievoordelen zijn een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentenwetgeving.
Mogelijk moet u een aankoopbewijs overleggen wanneer u aanspraak maakt op deze garantie.
Voor Australische consumenten: onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving.
U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een grote storing en op vergoeding van enig ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een groot defect.
Apple Pty Ltd, Postbus A2629, Sydney South, NSW 1235.
Tel: 133-622.

© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple-logo, Apple Books, iPhone en TrueDepth zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen
en regio's. Apple Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
Gedrukt in XXXX. 034-05524-A

Documenten / bronnen

appel 13 mini-iPhone [pdf] Gebruikershandleiding
13 Mini-iPhone, Mini-iPhone, iPhone

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *