anko-logoWARMTEPAD-MODEL
NR: DK60X40-1Sanko DK60X40 1S WarmtekussenINSTRUCTIEHANDLEIDING LEES DEZE INSTRUCTIES
ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

anko DK60X40 1S Warmtekussen - icoon VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deze elektrische pad gebruikt
Zorg ervoor dat u weet hoe het elektrische kussen werkt en hoe u het moet bedienen.
Onderhoud het elektrische kussen volgens de instructies om ervoor te zorgen dat het goed functioneert. Bewaar deze handleiding bij het elektrische kussen. Als het elektrische kussen door een derde partij wordt gebruikt, moet deze handleiding worden meegeleverd. De veiligheidsinstructies sluiten op zichzelf geen gevaar volledig uit en er moeten altijd de juiste maatregelen ter voorkoming van ongevallen worden gebruikt. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enige schade veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies of enig ander oneigenlijk gebruik of verkeerde behandeling. Waarschuwing! Gebruik dit elektrische kussen niet als het op enigerlei wijze beschadigd is, als het erg vochtig is of als het netsnoer beschadigd is. Breng het onmiddellijk terug naar de winkelier. Elektrische pads moeten jaarlijks worden gecontroleerd op elektrische veiligheid om het risico op elektrische schokken of brand te beperken. Raadpleeg voor reiniging en opslag de hoofdstukken "REINIGING" en "OPSLAG".
VEILIGE BEDIENINGSGIDS

  • Zet het kussen stevig vast met de riem.
  • Gebruik dit kussen alleen als onderkussen. Niet aanbevolen voor futons of soortgelijke opvouwbare bedsystemen.
  • Wanneer u de pad niet gebruikt, verpakt u deze in de originele verpakking voor de beste bescherming en bewaart u deze op een koele, schone en droge plaats. Druk geen scherpe vouwen in de pad. Bewaar de pad pas nadat deze volledig is afgekoeld.
  • Bij het opbergen netjes maar niet strak opvouwen (of oprollen) in de originele verpakking zonder scherpe bochten in het verwarmingselement en opbergen waar er geen andere voorwerpen bovenop komen.
  • Kreuk het kussen niet door er voorwerpen op te plaatsen tijdens opslag.

Waarschuwing! Het kussen mag niet worden gebruikt op een verstelbaar bed.
Waarschuwing! De pad moet stevig worden vastgemaakt met de gemonteerde riem.
Waarschuwing! Het snoer en de bediening moeten uit de buurt zijn van andere warmtebronnen zoals verwarming en lamps.
Waarschuwing! Gebruik geen gevouwen, geplooide, gekreukte of wanneer damp.
Waarschuwing! Gebruik de stand HOOG om alleen voor gebruik voor te verwarmen. Niet gebruiken met de bediening ingesteld op de hoge stand. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de pad op laag vuur te zetten voor continu gebruik.
Waarschuwing! Gebruik de controller niet gedurende langere tijd op hoog.
Waarschuwing! Vergeet niet om de padcontroller aan het einde van het gebruik op "OFF" te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen. Niet voor onbepaalde tijd laten staan. Er is mogelijk brandgevaar. Waarschuwing! Voor extra veiligheid wordt aanbevolen dat deze pad wordt gebruikt met een reststroombeveiliging (veiligheidsschakelaar) met een nominale reststroom van niet meer dan 30mA. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.
Waarschuwing! De pad moet worden teruggestuurd naar de fabrikant of zijn agenten als de link is verbroken. Bewaar voor toekomstig gebruik.

anko DK60X40 1S Warmtekussen - icon1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de veiligheidsvoorschriften in acht om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen. Controleer altijd of de voeding overeenkomt met het voltage op het typeplaatje op de regelaar.
Waarschuwing! Gebruik het elektrische kussen niet opgevouwen.anko DK60X40 1S Warmtekussen - pictogram 2 Gebruik het elektrische kussen niet geplooid. Vermijd het kreuken van het kussen. Steek geen spelden in het elektrische kussen. Gebruik dit elektrische kussen NIET als het nat is of waterspatten heeft gehad.anko DK60X40 1S Warmtekussen - icon3
Waarschuwing! Gebruik deze elektrische pad niet met een baby of kind, of andere personen die ongevoelig zijn voor hitte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting. Niet gebruiken bij een hulpeloze of onbekwaam persoon of een persoon die lijdt aan een medische aandoening zoals een hoge bloedcirculatie, diabetes of een hoge gevoeligheid van de huid.
Waarschuwing! Vermijd langdurig gebruik van deze elektrische pad op een hoge stand. Dit kan leiden tot brandwonden op de huid.
Waarschuwing! Vermijd het kreuken van het kussen. Onderzoek het kussentje regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als er dergelijke tekenen zijn of als het apparaat verkeerd is gebruikt, laat het dan inspecteren door een gekwalificeerd elektricien voordat het verder wordt gebruikt, anders moet het product worden weggegooid.
Waarschuwing! Deze elektrische pad is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen. Waarschuwing! Voor elektrische veiligheid mag het elektrische kussen alleen worden gebruikt met de afneembare besturingseenheid 030A1 die bij het artikel wordt geleverd. Gebruik geen andere hulpstukken die niet bij de pad zijn geleverd.
Levering
Deze elektrische pad moet worden aangesloten op een geschikte 220-240V-50Hz voeding. Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het verlengsnoer van een geschikte 10-amp vermogen. Wikkel het netsnoer volledig af wanneer het in gebruik is, aangezien een opgerold snoer oververhit kan raken.
Waarschuwing! Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.
Netsnoer en stekker
Als het netsnoer of de controller beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
Kinderen Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid . Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Waarschuwing! Niet gebruiken door kinderen onder de drie jaar.anko DK60X40 1S Warmtekussen - icon4

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

VERPAKKINGSINHOUD

lx 60x40cm warmtekussen
lx Gebruiksaanwijzing
Let op! Bevestig alle onderdelen voordat u de verpakking weggooit. Gooi alle plastic zakken en andere verpakkingscomponenten veilig weg. Ze kunnen potentieel gevaarlijk zijn voor kinderen.

OPERATIE

Locatie en gebruik
Gebruik het kussen alleen als onderkussen. Deze pad is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Deze pad is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen en/of verpleeghuizen.
Montage
Breng de pad aan met elastiek. Zorg ervoor dat de pad volledig plat is en niet gebogen of gerimpeld.
Werking
Zodra de elektrische pad correct is geïnstalleerd, sluit u de voedingsstekker van de controller aan op een geschikt stopcontact. Zorg ervoor dat de controller is ingesteld op "Uit" voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Selecteer de gewenste warmte-instelling op de controller. De indicator lamp geeft aan dat de pad AAN staat.
Controls
De controller heeft de volgende instellingen.
0 GEEN WARMTE
1 LAGE WARMTE
2 MIDDELMATIGE WARMTE
3 HOOG (VOORVERWARMEN)
"3" is de hoogste stand voor voorverwarmen en wordt niet aanbevolen voor langdurig gebruik. Stel voor om eerst deze stand te gebruiken om snel op te warmen. Er is een LED-lampje dat oplicht wanneer de pad is ingeschakeld.
BELANGRIJK! De elektrische pad is uitgerust met een automatische timer om de pad uit te schakelen na 2 uur continu gebruik op een van de warmtestanden (dwz Laag, Medium of Hoog). De automatische uitschakelfunctie wordt gedurende 2 uur opnieuw geactiveerd telkens wanneer de controller wordt uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken en 1 of 2 of 3 warmtestanden te selecteren. De timer van 2 uur is automatisch en kan niet handmatig worden aangepast.
SCHOONMAKEN
Waarschuwing! Haal de stekker van de pad altijd uit het stopcontact als u hem niet gebruikt of voordat u hem schoonmaakt.
Brandschoon
Spons het gebied af met een neutraal wolwasmiddel of een milde zeepoplossing in lauw water. Spons af met schoon water en droog volledig af voor gebruik.

Niet wassen anko DK60X40 1S Warmtekussen - icon5
Koppel het afneembare snoer los van de pad bij het schoonmaken van plekken.anko DK60X40 1S Warmtekussen - Afb
DROGEN
Drapeer de pad over een waslijn en druppel droog.
Gebruik GEEN haringen om het kussen op zijn plaats te houden.
NIET drogen met een föhn of verwarming.
BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de bedieningselementen zo zijn geplaatst dat druppelend water op geen enkel onderdeel van de controller kan vallen.
Laat de pad goed drogen.
Sluit het afneembare snoer aan op de connector op de pad. Zorg ervoor dat de connector goed op zijn plaats is vergrendeld.
VOORZICHTIGHEID! Gevaar voor elektrische schokken. Zorg ervoor dat de elektrische pad en de connector op de pad volledig droog zijn, vrij van water of vocht, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Waarschuwing! Tijdens het wassen en drogen moet het afneembare snoer worden losgekoppeld of zodanig worden geplaatst dat er geen water in de schakelaar of bedieningseenheid kan stromen. Waarschuwing! Zorg ervoor dat het netsnoer of de controller niet in vloeistoffen worden ondergedompeld. Waarschuwing! Wring de pad niet uit!
Waarschuwing! Maak deze elektrische pad niet chemisch schoon. anko DK60X40 1S Warmtekussen - icon6Dit kan het verwarmingselement of de controller beschadigen.
Waarschuwing! Strijk deze pad niet . anko DK60X40 1S Warmtekussen - icon7 Niet in de machine wassen of in de machine drogen.
waarschuwing ! Niet in de droger. anko DK60X40 1S Warmtekussen - icon8
waarschuwing ! Niet bleken.anko DK60X40 1S Warmtekussen - icon9
Alleen plat drogen in de schaduwanko DK60X40 1S Warmtekussen - icon10

STORAGE

BELANGRIJK! Veiligheidscontrole
Deze pad moet jaarlijks worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon om de veiligheid en geschiktheid voor gebruik te garanderen.
Bewaar op een veilige plaats
Waarschuwing! Laat dit apparaat afkoelen alvorens het op te vouwen voordat u het opbergt. Bewaar uw pad en gebruiksaanwijzing op een veilige en droge plaats wanneer u deze niet gebruikt. Rol of vouw de pad voorzichtig op. Kreuk niet. Bewaar ter bescherming in een geschikte beschermende zak. Plaats geen items op de pad tijdens het opbergen. Voor hergebruik na opslag wordt aanbevolen de pad te laten controleren door een gekwalificeerd persoon om het risico op brand of elektrische schokken door een beschadigd pad te voorkomen.
Onderzoek het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als er dergelijke tekenen zijn of als het apparaat verkeerd is gebruikt, moet de pad door een gekwalificeerd elektricien worden gecontroleerd op elektrische veiligheid voordat hij weer wordt ingeschakeld.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maat 60cm x40cm
220-240v - 50Hz
20W-controller 030A1
12 Maandgarantie
Bedankt voor uw aankoop bij Kmart.
Kmart Australia Ltd garandeert dat uw nieuwe product vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende de hierboven vermelde periode, vanaf de aankoopdatum, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt in overeenstemming met de bijbehorende aanbevelingen of instructies, indien aanwezig. Deze garantie vormt een aanvulling op uw rechten onder de Australische consumentenwetgeving. Kmart zal u de keuze geven voor een terugbetaling, reparatie of vervanging (waar mogelijk) voor dit product als het defect raakt binnen de garantieperiode. Kmart draagt ​​de redelijke kosten voor het claimen van de garantie. Deze garantie is niet langer van toepassing indien het defect het gevolg is van wijziging, ongeval, verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing.
Bewaar uw kassabon als aankoopbewijs en neem contact op met onze klantenservice op 1800 (Australië) of 124 (Nieuw-Zeeland) of via de klantenondersteuning op Kmart.com.au voor eventuele problemen met uw product. Garantieclaims en claims voor onkosten gemaakt bij het retourneren van dit product kunnen worden gericht aan ons klantenservicecentrum op 125 Springvale Rd, Mulgrave Vic 0800.
Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of restitutie voor een ernstige storing en compensatie voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een groot defect.
Voor Nieuw-Zeelandse klanten is deze garantie een aanvulling op de wettelijke rechten die worden nageleefd onder de Nieuw-Zeelandse wetgeving. anko-logo

Documenten / bronnen

anko DK60X40-1S Warmtekussen [pdf] Gebruiksaanwijzing
DK60X40-1S Warmtekussen, DK60X40-1S, Warmtekussen, Pad

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *