anko CF-4908 draadloze massager met dubbele kop

waarschuwingen

We raden u aan uw arts te raadplegen voordat u de stimulator gebruikt, vooral als u gezondheidsproblemen heeft.
Lees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding voordat u dit apparaat gebruikt, ook als u bekend bent met dit product.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor het eerste gebruik. Het is raadzaam deze gebruiksaanwijzing te bewaren voor toekomstig gebruik.
Gebruik dit product NIET ter vervanging van medische zorg.
Gebruik dit product NIET langer dan 15 minuten per keer. Laat tussen gebruik minimaal 30 minuten afkoelen. Veelvuldig gebruik kan leiden tot oververhitting van het apparaat en de levensduur van het product verkorten.
Dit product heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van dit product.
Het zonder toezicht gebruiken van warmte door kinderen of onbekwame personen kan gevaarlijk zijn.

Het gebruik zonder toezicht door kinderen of onbekwame personen kan gevaarlijk zijn.
Dit product mag niet worden gebruikt door zeer jonge kinderen (0-3 jaar)
Dit product is niet bedoeld voor medisch gebruik. Het is alleen bedoeld om een ​​comfortabele massage te geven.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting bij gebruik van de warmtefunctie.
Langdurige toepassing van warmte kan leiden tot brandwonden op de huid.
Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan uw arts voordat u dit apparaat gebruikt.
Personen met een pacemaker dienen een arts te raadplegen alvorens dit product te gebruiken.

Raadpleeg bij zwangerschap, diabetes of ziekte uw arts voordat u dit product gebruikt.
Massage moet aangenaam en comfortabel zijn. Als er pijn of ongemak ontstaat, of als u gedurende langere tijd pijn in een spier of gewricht ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.

Gebruik nooit een stimulator op het gezicht, open wonden, verkleurde gebieden, gebieden met een slechte bloedsomloop of delen van het lichaam die gezwollen, verbrand of ontstoken zijn of waar huiduitslag of zweren aanwezig zijn.

Gebruik het apparaat NIET onder invloed van alcohol, slaappillen of kalmerende middelen.
Het is normaal om na gebruik jeuk, tintelingen of roodheid te voelen op het deel van de huid waar de stimulator werd gebruikt. Deze symptomen zullen spoedig verdwijnen.
Als deze symptomen echter voor een langere periode aanhouden, raden we u aan uw arts te raadplegen, aangezien er een ernstiger onderliggend probleem kan zijn.

Druk niet te hard op het apparaat om blauwe plekken te voorkomen.
Laat het apparaat NIET onbeheerd achter wanneer het in gebruik is of is aangesloten.
Zorg ervoor dat kinderen het apparaat niet kunnen aanraken wanneer het in gebruik is, en zorg ervoor dat ze niet bij het netsnoer kunnen komen en eraan kunnen trekken.

Dompel het apparaat, het snoer of de batterijlader niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik of bewaar het product NIET in de buurt van gootstenen, baden of douches met water of in de buurt van stromend water.

NIET gebruiken in bad, douche, spa, zwembad etc.
Koppel de acculader na gebruik altijd los van het stopcontact.
Gebruik dit apparaat NIET als het is gevallen of als enig onderdeel van het apparaat (inclusief snoer of batterijlader) is beschadigd.
Het gebruik van accessoires die niet bedoeld zijn voor gebruik met dit apparaat kan letsel bij de gebruiker of schade aan het apparaat veroorzaken.
Plaats dit apparaat NIET op andere apparaten, op oneffen oppervlakken of waar het kan worden blootgesteld aan warmtebronnen (bijv. radiatoren of kachels), direct zonlicht, overmatig stof
Dit apparaat mag niet in de buurt van een hete gas- of elektrische brander worden geplaatst of in een verwarmde oven worden geplaatst.

Het apparaat moet altijd worden uitgeschakeld voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer om de batterijlader los te koppelen van het apparaat of het stopcontact. Pak de stekker/oplader vast.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
Als dit apparaat door een derde partij wordt gebruikt, dient u de gebruiksaanwijzing erbij te voegen.
Zorg ervoor dat kinderen en baby's niet met plastic zakken of ander verpakkingsmateriaal spelen.

Gebruik het apparaat NIET met natte handen of natte voeten om het risico op elektrische schokken te verminderen.
Draag het apparaat NIET aan het netsnoer.
Gebruik het apparaat NIET tijdens het slapen of als u zich slaperig voelt.
Gebruik dit product NIET voor het slapengaan. De stimulator heeft een stimulerend effect en kan de slaap vertragen.
Gebruik dit product NIET terwijl u in bed ligt.
Gebruik GEEN machines of zware apparatuur tijdens het gebruik van dit apparaat.
Dek het apparaat NIET af tijdens gebruik. Het product zal oververhit raken en kan brand, elektrocutie, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor menselijk gebruik. Niet voor dieren en huisdieren.
Laat huisdieren of dieren NIET op dit apparaat of op het elektrische snoer enz. liggen of erop kauwen.
Reik of raak nooit een apparaat aan dat in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
Plaats het netsnoer van de batterijlader op de juiste manier, zodat er niet op kan worden gelopen, over kan worden gestruikeld en het niet kan worden bekneld door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst.
Bewaar of gebruik het apparaat NIET in de buurt van of op plaatsen met hoge temperaturen.
Gebruik het apparaat niet als de batterijlader of het netsnoer van de batterijlader beschadigd is. Het moet worden weggegooid om gevaar te voorkomen.
ALLEEN voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Bij industrieel of commercieel gebruik vervalt de garantie.
Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enige schade veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies of enig ander oneigenlijk gebruik of verkeerd gebruik van het apparaat.

BELANGRIJK

Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan uw arts voordat u dit apparaat gebruikt. Personen met pacemakers mogen dit product niet gebruiken. Als u gedurende langere tijd pijn in een spier of gewricht ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Aanhoudende pijn kan een symptoom zijn van een ernstiger aandoening.

WAARSCHUWING

Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de batterijlader ZD12D090100AU die bij dit apparaat is geleverd. Deze batterijlader is niet ontworpen om een ​​ander batterijtype dan Li-ion op te laden.

Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden, aangezien deze kunnen exploderen of in brand kunnen vliegen.
Consumenten worden gewaarschuwd om niet te proberen de batterij te vervangen. Het gebruik en/of de aankoop van namaakbatterijen en/of batterijen van inferieure kwaliteit kan brand, persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken. Deze batterijen zijn meestal te vinden op online-veiling websites of van andere detailhandelaren en waarvan bekend is dat ze een potentieel veiligheidsrisico vormen.

 • Batterijen kunnen exploderen als ze in vuur worden weggegooid.
 • De batterij is niet vervangbaar. Open het apparaat niet.
 • Niet gebruiken of bewaren bij temperaturen boven 40°C

Aan het einde van de levensduur van het apparaat moet het op de juiste manier worden afgevoerd.

Neem contact op met uw plaatselijke afvalbeheerinstantie voor meer informatie over de voorschriften voor het recyclen van batterijen en afvalverwerking in uw regio.
Gooi elektrische apparaten of batterijen niet weg bij het ongesorteerd gemeentelijk afval, maar maak gebruik van aparte inzamelingspunten. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten op stortplaatsen of stortplaatsen worden gedumpt, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn. Neem contact op met uw gemeente of regionale overheid voor meer informatie over inzamelings-, hergebruik- en recyclingprogramma's.

Introductie

De stimulator wordt geleverd met drie verschillende massagekoppen (drie onderling verwisselbaar) voor gebruik op verschillende delen van uw lichaam.
Het gebruik van de stimulator kan direct de bloedcirculatie in spierweefsel verbeteren en verlichting geven bij vermoeidheid.
Het ergonomische ontwerp zorgt voor eenvoudige bediening en comfort.

Bestanddeel

1 Massagekop - Verwarmde koepel 5 Acculader ZD12D090100AU
2 control panel 6 Massagekop – Shiatsu
3 Massage-eenheid 7 Massagekop – Acupunctuur
4 Oplaad poort 8 Massagekop – Meerdere vingers

Operatie procedure

NOTITIE: Als u vergeet de stimulator uit te schakelen na de aanbevolen maximale gebruiksduur van 15 minuten, schakelt het apparaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten +/-1 minuut.
Niet langer dan 15 minuten achter elkaar gebruiken zonder een afkoelperiode van 30 minuten tussen gebruik; anders raakt de stimulator oververhit.
Niet meer dan 2 keer per dag gebruiken. (totaal 30 minuten per dag)
Onthoud altijd dat u het apparaat uitschakelt en loskoppelt wanneer u het niet gebruikt.

Opladen

Opmerking: Laad de stimulator vóór gebruik minimaal 4 uur op.
Gebruik alleen de batterijlader die bij dit apparaat is geleverd.
Neem de kleine stekker aan het uiteinde van de batterijoplaadkabel en steek deze in de oplaadpoort aan het uiteinde van de handgreep van het massageapparaat.

Tijdens het opladen zal de aan/uit-knop rood knipperen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal de aan / uit-knop een ononderbroken rode kleur tonen, koppel vervolgens de oplader los van de stimulator en schakel de batterijlader uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Opmerking: De stimulator kan tijdens het opladen worden gebruikt.

Massagehoofden

Elke massagekop kan op verschillende delen van het lichaam worden gebruikt.
Voor bijvampon:

Massagekop – Acupunctuur

Geschikt voor het stimuleren van specifieke lichaamsdelen zoals bij het tikken op de handpalmen, voetzolen, kuiten, etc.

Massagekop – Meerdere vingers

Geschikt voor het stimuleren van grotere massagegebieden zoals benen, taille, billen, etc.
Geschikt voor het stimuleren van alle delen van het lichaam.

Massagekop – Shiatsu

Simulatie van meerpuntsmassage voor schouders en benen, voor stressvermindering en ontspanning enz.

Stimulator / Warmte - Koepels

De vaste koepelvormige koppen op de stimulator kunnen worden gebruikt om te masseren, maar ze hebben ook een verwarmingsfunctie. De verwarmingsfunctie kan in combinatie met de massagefunctie het gevoel van welzijn verhogen. De warmtefunctie kan echter afzonderlijk van de massagefunctie worden gebruikt. Ideaal voor een ontspannende behandeling. Raadpleeg het hoofdstuk "Verwarming" van deze instructiehandleiding voor meer informatie.

BELANGRIJK
Bevestig geen van de massagekoppen wanneer u de warmtefunctie gebruikt.

De massagekoppen bevestigen

Als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt, kunt u de massagekoppen voor uw specifieke massagegebied bevestigen.
Om dit te doen, zorgt u ervoor dat de stimulator niet wordt opgeladen en dat deze is uitgeschakeld, en draait u vervolgens de stimulator ondersteboven zodat de Massage Domes naar boven wijzen.

Selecteer de gewenste massagekop en plaats deze bovenop de koepel, waarbij u ervoor zorgt dat de twee vergrendelingslipjes aan de binnenkant (onder) van de stimulatorkop zijn uitgelijnd met de groeven en sleuven in de koepel.

Herhaal dit voor de andere koepel en duw de massagekoppen dan helemaal naar beneden en draai vervolgens met de klok mee om ze op hun plaats te vergrendelen.

Om de massagekoppen te verwijderen, draait u de massagekoppen linksom om ze te ontgrendelen en trekt u ze omhoog om ze te verwijderen.

Hetzelfde proces wordt gebruikt voor alle drie sets massagekoppen

Bediening van massagebediening

On / Off

 • Druk lang (ongeveer 2 seconden) op de aan/uit-knop, die zich bovenaan het handvat bevindt, om de stimulator te starten.
 • De stimulator start op volle snelheid en in de normale modus.

De aan / uit-knop, de "M" (Mode)-knop en de Power Level-knop lichten groen op.

Kracht niveau

 • Druk op de Power Level-knop om de intensiteit van de stimulator te verlagen tot Mid Level. De kleur van de knop verandert in een lichtblauwe kleur.
 • Druk nogmaals op de Power Level-knop om de intensiteit van de stimulator te verlagen tot Min Level. De kleur van de knop verandert in een donkerblauwe kleur.
 • Druk nogmaals op de Power Level-knop om de intensiteit van de stimulator terug te zetten naar Full Level. De kleur van de knop verandert in een groene kleur.
 • Druk op de aan/uit-knop om de stimulator uit te schakelen.

Niet langer dan 15 minuten achter elkaar gebruiken zonder een afkoelperiode van 30 minuten tussen gebruik.

Opmerking: Als u vergeet de stimulator uit te schakelen na het aanbevolen maximum van 15 minuten gebruik, schakelt het apparaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten +/- 1 minuut.

Opmerking: Vermijd het gebruik van de stimulator voordat u gaat slapen of in omstandigheden waarin u tijdens het gebruik van de stimulator in slaap kunt vallen.

Modus Functie:

De modusfunctie geeft je drie verschillende massagemodi.
De standaardmodus geeft een continue constante trilling.
De kleur van de knop is groen.

 • Druk op de modusknop om de modus te wijzigen in korte aan/uit-trillingen. De kleur van de knop verandert in lichtblauw.
 • Druk nogmaals op de modusknop om de modus te wijzigen in lange aan/uit-trillingen. De kleur van de knop verandert in donkerblauw.
 • Druk nogmaals op de modusknop om terug te gaan naar de standaardmodus. De kleur van de knop verandert in een groene kleur.
 • Druk op de aan/uit-knop om de stimulator uit te schakelen.

Niet langer dan 15 minuten achter elkaar gebruiken zonder een afkoelperiode van 30 minuten tussen gebruik.

Opmerking: Als u vergeet de stimulator uit te schakelen na het aanbevolen maximum van 15 minuten gebruik, schakelt het apparaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten +/- 1 minuut.

Opmerking: Vermijd het gebruik van de stimulator voordat u gaat slapen of in omstandigheden waarin u tijdens het gebruik van de stimulator in slaap kunt vallen.

Verwarmen

BELANGRIJK
Bevestig geen van de massagekoppen wanneer u de warmtefunctie gebruikt.

De warmtefunctie kan met of zonder massagefunctie worden gebruikt.

 • Om de verwarmingsfunctie te gebruiken, drukt u lang (ongeveer 2 seconden) op de verwarmingsknop.
  De lamps en verwarmingselementen onder elke rode koepel gaan aan en de verwarmingsknop licht rood op.
 • Druk nogmaals op de verwarmingsknop en de lamps en verwarmingen worden uitgeschakeld.

Niet langer dan 15 minuten achter elkaar gebruiken zonder een afkoelperiode van 30 minuten tussen gebruik.
Opmerking: Als u vergeet de stimulator uit te schakelen na het aanbevolen maximum van 15 minuten gebruik, schakelt het apparaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten +/- 1 minuut.
Opmerking: Vermijd het gebruik van de stimulator voordat u gaat slapen of in omstandigheden waarin u tijdens het gebruik van de stimulator in slaap kunt vallen.

De stimulator schoonmaken

LET OP: NIET ONDERDOMPELEN IN WATER OF VLOEISTOF.

 • Schakel de batterijlader uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
 • Dompel het massageapparaat of de batterijlader niet onder in water of een andere vloeistof.
 • Reinig alleen met een zachte, zeer lichte damp spons.
 • Laat NOOIT water of andere vloeistoffen in contact komen met de stimulator, met name de oplaadaansluiting en de batterijlader.
 • Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, staalwol, schuursponsjes, borstels of sterke chemicaliën die al dan niet ontvlambaar en/of schadelijk voor het product zijn om te reinigen.
 • Reinig de massagekoppen in een warm sopje, spoel ze af en droog ze af.
  NIET in een vaatwasser plaatsen.

Voltooiing en opslag

 • Nadat u klaar bent met het gebruik van de stimulator, reinigt u deze zoals beschreven in het hoofdstuk Reiniging en bergt u deze vervolgens veilig op in de doos en op een droge plaats.
 • Wikkel het snoer van de batterijoplader niet om de stimulator of de behuizing van de oplader, aangezien dit na verloop van tijd het snoer zal beschadigen. Lus de kabel gewoon in een lus en leg hem naast de oplader.

Technische specificaties

 • Acculader Voltage: Ingang: wisselstroom 100-240V~ 50Hz, 0.5A
 • Batterijlader vermogen: Uitgang: 9VDC 1000mA.
 • baterij type: Li-ion
 • Specificatie batterijpakket: 2000 mAh, 7.4 VDC (2 cellen)
 • Massager Automatische looptijd: 15 minuten

Probleem oplossen

probleem Veroorzaken Remedy
Geen kracht. De batterij is niet opgeladen. Sluit de batterijlader aan op de stimulator en het stopcontact en laat deze minimaal 4 uur opladen
Geen massage Het apparaat is niet ingeschakeld Druk lang (ca. 2 seconden) op de aan/uit-knop
Zie sectie "Geen stroom" voor oplossing Rem
De snelheidsinstelling is te laag Druk op de Power Level-knop totdat de gewenste intensiteit is bereikt
Geen hitte Verwarming is niet ingeschakeld Druk lang (ca. 2 seconden) op de Heat-knop. De knop zal rood oplichten
Niet genoeg tijd om te verwarmen De verwarmer heeft wat tijd nodig om de koepels op te warmen.
Massagekoppen zijn bevestigd. Verwijder alle massagekoppen aangezien deze niet bevestigd mogen worden bij gebruik van de warmtefunctie.
Apparaat wordt uitgeschakeld tijdens gebruik. Het apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie die na ca. 15 minuten +/-1min gebruik. Laat het product minimaal 30 minuten afkoelen en zet het dan weer aan.
De batterij is leeg Sluit de batterijlader aan op de stimulator en het stopcontact en laat deze minimaal 4 uur opladen

Garantie tegen defect

12 Maandgarantie

Bedankt voor uw aankoop bij Kmart.

Kmart Australia Ltd garandeert dat uw nieuwe product vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende de hierboven vermelde periode, vanaf de aankoopdatum, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt in overeenstemming met de bijbehorende aanbevelingen of instructies, indien aanwezig. Deze garantie vormt een aanvulling op uw rechten onder de Australische consumentenwetgeving.

Kmart zal u de keuze geven voor een terugbetaling, reparatie of vervanging (waar mogelijk) voor dit product als het defect raakt binnen de garantieperiode. Kmart draagt ​​de redelijke kosten voor het claimen van de garantie. Deze garantie is niet langer van toepassing indien het defect het gevolg is van wijziging, ongeval, verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing.

Bewaar uw aankoopbewijs als bewijs van aankoop en neem contact op met ons Customer Service Centre 1800 124 125 (Australië) of 0800 945 995 (Nieuw-Zeeland) of anders via Customer Help op Kmart.com.au voor eventuele problemen met uw product. Garantieclaims en claims voor kosten die zijn gemaakt bij het retourneren van dit product kunnen worden gericht aan ons Customer Service Center op 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.

Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of restitutie voor een ernstige storing en compensatie voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een groot defect.

Voor Nieuw-Zeelandse klanten is deze garantie een aanvulling op de wettelijke rechten die worden nageleefd onder de Nieuw-Zeelandse wetgeving.

BELANGRIJK!
Neem voor alle technische vragen of problemen bij het gebruik van het product en voor reserveonderdelen contact op met de HE Group-klantenservice 1300 105 888 (Australië) en 09 8870 447 (Nieuw-Zeeland).

Documenten / bronnen

anko CF-4908 draadloze massager met dubbele kop [pdf] Gebruikershandleiding
CF-4908, CF-4908 Draadloze dubbele hoofdmassager, Draadloze dubbele hoofdmassager, Dubbele hoofdmassager, Massager

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *