amazon basis-logo

amazon basic B07D7TV5J3 compacte computerluidspreker

Computerluidsprekers voor desktop of laptop
B07D7TV5J3 

Waarschuwingspictogram.png BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

verwondingsgevaar Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als dit product wordt overgedragen aan een derde partij, dan moeten deze instructies worden bijgevoegd.

 • Dit product is bedoeld om audio af te spelen via een 3.5 mm audio-aansluiting.
 • Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
 • Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
 • Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het apparaat worden geplaatst.
 • Dit product is alleen bedoeld voor gebruik in droge binnenruimtes.
 • Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik of het niet naleven van deze instructies.
 • Langdurige blootstelling aan luide muziek of geluiden kan gehoorverlies veroorzaken. Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog volumeniveau luisteren.
 • Dit product mag niet in de buurt van water worden gebruikt.

Waarschuwingspictogram.png GEVAAR Gevaar voor verstikking!
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen — deze materialen vormen een potentiële bron van gevaar, bijv. verstikking.

Aansluiting

 1. Sluit de USB-kabel van het product aan op de USB-sleuf van uw computer.
 2. Sluit de 3.5 mm audio-aansluiting aan op de audio-uitgang van uw computer.

amazon basis -icon1 Werking

 1. Draai de volumeknop rechtsom om het product in te schakelen. De LED licht blauw op.
 2. Blijf met de klok mee draaien om het volume te verhogen.
 3. Om uit te schakelen, draait u de volumeknop helemaal tegen de klok in. De LED gaat uit.
  KENNISGEVING |Het volume kan ook worden geregeld via de volume-instellingen van uw computer. Als het product geen audio afspeelt, zorg er dan voor dat de audio-uitvoer van uw computer niet is gedempt.

Koptelefoon gebruiken (niet inbegrepen) 

gehoorbeschadiging KENNISGEVING

Luister niet gedurende langere tijd naar muziek op een hoog volume. Dit kan uw gehoor beschadigen.

 1. Sluit de 3.5 mm audio-aansluiting van uw hoofdtelefoon aan op de audio-uitgang van het product.
 2. Het volume kan worden geregeld met de volumeregelknop.
  KENNISGEVING | Na het aansluiten van de externe hoofdtelefoon wordt het product automatisch gedempt.

amazon basis -icon3 Reiniging en onderhoud

 • Om schoon te maken, veegt u af met een zachte, licht vochtige doek.
 • Droog het product na het reinigen.
 • Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen, staalborstels, schuursponsjes, metaal of scherp keukengerei om het product schoon te maken.

amazon basis -icon4 Specificaties

Krachtbron: 5 V USB-poort
Uitgangsvermogen: 2 × 1.1W
Impedantie:
Scheiding: ≥35dB
S / N Ratio: ≥65dB
Frequentiebereik: 403 Hz – 2 0 KHz
Productafmetingen (BxHxD): ca. 2.76 x 5.3 x 3.55 inch (70 x 185 x 90 mm)
Netto productgewicht: ca. 1.46 pond (0.66 kg)

FC ICOONFCC —- Conformiteitsverklaring van de leverancier

Unique
Identifier
BO7D7TV5J3 Computerluidsprekers voor desktop of laptop, via USB
Verantwoordelijke partij Amazon.com Diensten, Inc
Contactgegevens voor de VS. 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, Verenigde Staten
Telefoonnummer +206 (266) 1000

FCC-conformiteitsverklaring

 1. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
  (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
  (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
 2. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

FCC-interferentieverklaring
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp.

Canada IC-kennisgeving

 • Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese normen
  CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standaard.

WEE-verwijdering-icon.png Beschikking 

De Waste Electrical and Electronic Equioment (AEEA) mam = richtlijn heeft tot doel de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu te minimaliseren door
hergebruik en recycling en door de hoeveelheid AEEA die naar stortplaatsen gaat te verminderen. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het gewone huisvuil moet worden weggegooid. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur in te leveren bij recyclingcentra om natuurlijke bronnen te sparen. Elk land moet zijn eigen inzamelcentra hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor informatie over uw inleverpunt voor recycling contact op met uw afvalbeheerautoriteit voor elektrische en elektronische apparatuur, uw plaatselijke stadskantoor of uw ophaaldienst voor huishoudelijk afval.

amazon basis -icon5 Feedback en hulp

Hou ervan? Haat het? Laat het ons weten met een klantreview.
AmazonBasics zet zich in voor het leveren van klantgestuurde producten die voldoen aan uw hoge normen. We moedigen je aan om een ​​re te schrijvenview het delen van uw ervaringen met het product.

amazon basis -icon6 VS: amazon.com/review/met betrekking totview-uw-aankopen#
Verenigd Koninkrijk: amazon.co.uk/review/met betrekking totview-uw-aankopen#
amazon basis -icon6 VS: amazon.com/gp/help/customer/contact-us
Verenigd Koninkrijk: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

amazon basis-logo

Documenten / bronnen

Amazon basic B07D7TV5J3 compacte computerluidspreker [pdf] Gebruikershandleiding
B07D7TV5J3, Compacte computerluidspreker, Computerluidspreker, Compacte luidspreker, B07D7TV5J3, Luidspreker

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *