AJS Staghet logo

Soundbar met draadloze subwoofer
Stage-AT212
Xbar61HW 2.1.2
TH-S560B

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer

Voor elk spannend moment Ervaar filmisch geluid vanaf uw bank. Deze Dolby Atmos-soundbar met draadloze subwoofer trekt je dieper in de shows en films waar je van houdt. Je hoort het drama om je heen stromen, en zelfs boven je hoofd reproduceren meer kanalen zowel hoogte als diepte, waardoor een virtueel driedimensionaal surroundgeluid ontstaat. Of het nu ruimteschepen zijn die overvliegen of de menigte in een arena, je voelt het drama boven en om je heen stromen.

Belangrijke veiligheidsinstructie

Bedankt voor het aanschaffen van de Soundbar. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

LD SYSTEMS IMA 60 65W Mengen Amplifier - waarschuwing 2
OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN VERWIJDER DE DEKSEL (OF ACHTERKANT) NIET

Voorzichtigheid:

Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, mag u het product niet uit elkaar halen en het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
Laat onderhoud alleen over aan gekwalificeerd personeel

Elektrisch waarschuwingspictogramDe bliksemflits in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltage in de behuizing van het product die groot genoeg kan zijn om een ​​elektrische schok voor een persoon of personen te veroorzaken.

waarschuwing 2Belangrijk! Dit symbool waarschuwt u om belangrijke waarschuwingen en instructies op het apparaat of in deze handleiding te lezen en in acht te nemen.

Let op:

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

 1. Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange tijd of op een plotseling hoog volumeniveau naar hoge volumeniveaus luisteren.RETEKESS-icon3
 2. Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht! Schakel het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt, ook als u het maar een korte tijd niet gebruikt.
 3. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
 4. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
 5. Controleer voordat u dit systeem gebruikt de voltage van dit systeem om te zien of het identiek is aan de voltage van uw lokale stroomvoorziening.
 6. Het toestel mag niet worden gehinderd door de ventilatieopening af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. Zorg ervoor dat er minstens 20 cm vrije ruimte is boven en minstens 5 cm aan elke kant van het toestel.
 7. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of opspattende vloeistof, er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen ​​op het apparaat worden geplaatst.
 8. Stel deze apparatuur niet bloot aan directe hitte, regen, vocht of stof om het risico op brand of schokken te voorkomen.
 9. Plaats dit apparaat niet in de buurt van waterbronnen zoals kranen, badkuipen, wasmachines of zwembaden. Zorg ervoor dat u het apparaat op een droge, stabiele ondergrond plaatst.
 10. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een sterk magnetisch veld.
 11. Plaats het apparaat niet op een ampverwerker of ontvanger.
 12. Plaats dit toestel niet in adamp gebied, aangezien het vocht de levensduur van elektrische componenten beïnvloedt.
 13. Probeer het apparaat niet te reinigen met chemische oplosmiddelen, omdat dit de afwerking kan beschadigen. Afvegen met een deken, droog of licht damp kleding.
 14. Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd direct aan de stekker en nooit aan het snoer.
 15. Afhankelijk van de elektromagnetische golven die door een televisie-uitzending worden gebruikt, kunnen er lijnen op de LED-tv verschijnen als er een tv in de buurt van dit apparaat wordt ingeschakeld terwijl deze ook aan staat. Noch dit toestel, noch de TV is. Als u dergelijke lijnen ziet, dient u dit toestel ver uit de buurt van het TV-toestel te houden.
 16. De netstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk bedienbaar blijven.

Belangrijke veiligheidsinstructies

 1. Lees, bewaar en volg alle instructies. Neem alle waarschuwingen in acht.
 2. Voorkom vallen. Niet uit elkaar halen.
 3. Gebruik geen bijtende reiniger/olie op de deken. Alleen reinigen met een droge doek.
 4. Niet onderdompelen in water; gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Het product mag niet worden blootgesteld aan druppelend of opspattend water.
 5. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het volgens de instructies van de fabrikant.
 6. Vermijd extreme temperaturen. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 7. Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen of dat het kan worden afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten of op het punt waar ze uit het apparaat komen.
 8. Gebruik alleen originele of gecertificeerde kabels of hulpstukken/accessoires gespecificeerd door de fabrikant
 9. Gebruik het apparaat niet buitenshuis tijdens onweer. Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
 1. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvampl, wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
 2. De AC-stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen; het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk bedienbaar blijven. Om het apparaat volledig los te koppelen van de AC-stroom, moet de AC-stekker volledig uit het AC-stopcontact worden verwijderd.

Voorbereiding voor gebruik

Uitpakken en instellen

 • Haal de Soundbar uit de doos en verwijder allen verpakkingsmateriaal van de Soundbar. Bewaar indien mogelijk het verpakkingsmateriaal voor het geval de Soundbar ooit een onderhoudsbeurt of transport nodig heeft. De originele doos en het originele verpakkingsmateriaal is de enige veilige manier om uw Soundbar in te pakken om hem tijdens het transport tegen beschadiging te beschermen.
 • Verwijder alle beschrijvende labels of stickers aan de voorkant of bovenkant van de kast. Verwijder geen labels of stickers van de achterkant of onderkant van de kast.
 • Plaats uw Soundbar op een vlak oppervlak zoals een tafel, bureau of plank, in de buurt van een stopcontact, niet in direct zonlicht en uit de buurt van bronnen van overmatige hitte, vuil, stof, vocht, vochtigheid of trillingen.
 • Wikkel het netsnoer waarmee de wisselstroomadapter is verbonden af ​​en trek het uit tot de volledige lengte.

Bescherm uw meubels

Dit model is uitgerust met antislip rubberen 'voetjes' om te voorkomen dat het product beweegt wanneer u de bedieningselementen bedient. Deze 'voeten' zijn gemaakt van niet-migrerend rubbermateriaal dat speciaal is samengesteld om te voorkomen dat er sporen of vlekken op uw meubels achterblijven. Bepaalde soorten poetsmiddelen voor meubelen op oliebasis, houtconserveringsmiddelen of reinigingssprays kunnen er echter voor zorgen dat de rubberen 'voetjes' zachter worden en sporen of rubberresten op het meubel achterlaten. Om schade aan uw meubels te voorkomen, raden we u ten zeerste aan om kleine zelfklevende viltkussentjes te kopen, die overal verkrijgbaar zijn bij bouwmarkten en bouwmarkten, en deze kussentjes op de onderkant van de rubberen 'voetjes' aan te brengen voordat u het apparaat plaatst.

Krachtbron

Deze Soundbar is ontworpen om te werken in 110V-240V (50Hz/60Hz)

Belangrijke opmerkingen

 • De veiligheids- en bedieningshandleiding moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.
 • Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels, spatten of in een vochtige atmosfeer, zoals een badkamer, worden geplaatst.
 • Installeer het product niet in de volgende gebieden:
 • Plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van radiatoren.
 • Bovenop andere stereoapparatuur die te veel warmte uitstraalt -Blokkerende ventilatie of in een stoffige
 • Gebieden met constante trillingen.
 • Humidor vochtige plaatsen.
 • Niet in de buurt van kaarsen of andere vlammen plaatsen.
 • Gebruik het product alleen volgens de instructies in deze handleiding.
 • Voordat u de stroom voor de eerste keer inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de soundbar is aangesloten op een stopcontact
 • Verwijder om veiligheidsredenen geen afdekkingen en probeer geen toegang te krijgen tot de binnenkant van de. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
 • Probeer geen schroeven te verwijderen of de behuizing van het apparaat te openen; er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Productdiagram

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - product

 1. BEELDSCHERM.
 2. RETEKESS-icon5 Standby-on: Zet de Soundbar aan of op stand-by.
 3.   Volume: verlaag het volume.
 4. + Volume: Verhoog het volume.
 5. AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - ingangspictogram INPUT: Selecteer een ingangsbron voor de Soundbar.
 6. AC IN: Sluit aan op de voeding.
 7.  HDMI IN 2: Sluit aan op HDMI OUT van TV/Satelliet/Netwerk/Settopbox/BD/Blue Ray DVD/DVD-speler.
 8. HDMI IN 1: Sluit aan op HDMI OUT van TV/Satelliet/Netwerk/ Set-top box/BD/Blue Ray DVD/DVD-speler.
 9. HDMI OUT (ARC): Sluit aan op HDMI (ARC)/HDMI IN op de tv.
 10. AUX: Aux-audio-ingang van Mp3/Telefoon/settopbox-apparaten.
 11. OPTICAL: Sluit aan op een optische audio-uitgang op een tv of digitaal apparaat.
 12. USB-POORT: Audio-invoer van een USB-opslagapparaat.
  Upgrade de software van dit product.

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - product 2

 1. LED-subwoofer-indicator: geeft aan dat er een koppeling is gemaakt en dat er een koppeling is tussen de soundbar en de subwoofer. (Zorg ervoor dat zowel de soundbar als de subwoofer tegelijkertijd zijn aangesloten op de voeding en schakel vervolgens de soundbar en subwoofer in.)
 2. WPS-knop: deze koppelt de soundbar automatisch aan de subwoofer. Houd deze ingedrukt om de verbinding tussen de soundbar en subwoofer te resetten.
 3. USB-poort (KAN GEEN MP3-MUZIEK AFSPELEN, ALLEEN VOOR SOFTWARE-UPGRADE)
 4. AC IN (Aansluiten op de voeding.)

Koppel met de subwoofer

Nadat de soundbar en de subwoofer tegelijkertijd zijn ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat de soundbar overschakelt naar de BT-modus. (Sluit de soundbar Bluetooth niet eerst op het apparaat aan, wacht tot de soundbar is gekoppeld met de subwoofer voordat u verbinding maakt met het apparaat. Gewoonlijk is de koppelingsmethode het snelst in de BT-modus.) Wanneer ze zijn ingeschakeld. de subwoofer blauwe indicator knippert langzaam, druk kort op de subwoofer WPS-knopschakelaar en de blauwe indicator knippert snel en gaat automatisch naar de koppelingsstatus. Wanneer de soundbar is gekoppeld aan de subwoofer, brandt het blauwe indicatielampje van de subwoofer altijd.

Wanneer de soundbar is aangesloten op de subwoofer, wordt de soundbar in stand-by gezet of uitgeschakeld,

en de subwoofer kan niet binnen 5 minuten naar de soundbar worden gezocht, deze staat automatisch op stand-by en dan wordt de indicator rood. Wanneer de soundbar is ingeschakeld, wordt de subwoofer gewekt en verbonden met de soundbar, het blauwe indicatielampje brandt altijd.

Opmerking:

 • “De maximale Bluetooth-verbindingsafstand in een open ruimte tussen de soundbar en subwoofer mag niet groter zijn dan 8 meter.
 • “Om interferentie in de geluidskwaliteit te voorkomen die wordt veroorzaakt door interferentie van draadloze signalen, wanneer u S . speelttage-AT212 soundbar, zorg ervoor dat deze op een geschikte afstand van andere WIFI-apparaten wordt gehouden om interferentie van draadloze signalen te voorkomen.
 • “De knipperende blauwe LED op de subwoofer wordt rood als de gekoppelde soundbar is uitgeschakeld, op STANDBY staat of niet is aangesloten op het stopcontact. Er wordt aangegeven dat de subwoofer ook in de STANDBY-modus is gegaan.
 • “Indien niet succesvol gekoppeld. koppel de subwoofer en soundbar los van elkaar:
 1. Schakel de soundbar en subwoofer uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
 2. Wacht 3 minuten voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Zorg ervoor dat de soundbar en subwoofer tegelijkertijd op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
 3. Houd de WPS-knop op het achterpaneel van de subwoofer ingedrukt om de verbinding te resetten, zodat de soundbar en subwoofer opnieuw kunnen worden verbonden.

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - product 3

* Software-upgrade

Opmerking: De software (systeemmap) van de soundbar en subwoofer kan niet tegelijkertijd naar dezelfde USB-schijf worden gedecomprimeerd, om de upgradesoftware niet te verwarren.

Soundbar-upgrade
Upgrade de soundbar-software: Pak de volledige systeemsoftwaremap van de soundbar uit in de hoofdmap van de USB-schijf. Nadat u het netsnoer van de soundbar in het stopcontact hebt gestoken en het apparaat hebt ingeschakeld, plaatst u de USB-schijf in de

USB-poort van de soundbar. Na een tijdje wordt "UP" op het display weergegeven, vervolgens wordt "UPSC" na ongeveer 10 seconden weergegeven, na een tijdje wordt het display automatisch op stand-by gezet en wordt "-°" weergegeven. Er wordt aangegeven dat de upgrade is voltooid.

Subwoofer-upgrade

Upgrade subwoofersoftware: Unzip de volledige systeemsoftwaremap van de subwoofer in de hoofdmap van de USB-schijf. Na het aansluiten, het netsnoer van de subwoofer in het stopcontact en het inschakelen, het blauwe indicatielampje knippert langzaam, vervolgens wordt de USB-schijf in de USB-poort van de subwoofer geplaatst. Houd de WPS-knop van de subwoofer ongeveer

3-5 seconden totdat het blauwe indicatielampje uitgaat. Nadat het lampje uit is, laat u de WPS-knop los, wacht u tot het blauwe indicatielampje weer langzaam knippert, is de upgrade voltooid en trekt u de USB-schijf eruit.

Nadat zowel de soundbar als de subwoofer volledig zijn geüpgraded, sluit u het netsnoer in ongeveer 2 minuten weer aan op het stopcontact voordat u het gebruikt. zorg ervoor dat de soundbar en subwoofer eerst opnieuw aan elkaar gekoppeld zijn. Gewoonlijk is de koppelingsmethode het snelst in de BT-modus.

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - afstandsbediening

 1. Aan/uit-knop: Druk hierop om de soundbar aan/uit of stand-by te zetten.
 2. Koppelknop: houd de koppelingsknop langer dan 2 seconden ingedrukt om het laatste apparaat te verbinden en los te koppelen. druk kort op de pair-knop, het display zal “ON” tonen, dit geeft aan dat de surroundeffectiviteit is ingeschakeld. Druk nogmaals kort op de pair-knop, het display zal “OFF” tonen en de surroundeffectiviteit is uitgeschakeld.
 3. VOL+: om het volume te verhogen.
 4. Vorige knop: Spring naar het vorige nummer in USB & BT-modus.
 5. VOL-: om het volume te verlagen.
 6. Muziekknop: om het muziek-EQ-effect en -modus te selecteren en te activeren.
 7. Treble-up-knop: om het treble-volume te verhogen.
 8. Treble-down-knop: om het treble-volume te verlagen.
 9. Mute-knop: om het geluid tijdelijk uit te schakelen. Druk nogmaals op de knop om het geluid weer aan te zetten.
 10. Broninvoerknop: om een ​​ingangsbron voor weergave te selecteren:
  ARC: geluid van aangesloten HDMI ARC-apparaat
  Hb1: geluid van aangesloten HDMI 1-poort
  Hb2: geluid van aangesloten HDMI 2-poort
  BLUE: geluid van aangesloten Bluetooth-station.
  AUX: geluid van aangesloten Auxiliary Line-in
  USB: geluid van aangesloten USB-stuurprogramma
  OPTI: geluid van een aangesloten digitaal optisch apparaat.
 11. TUNING-knop 2 Volgende-knop: Ga naar de volgende track in USB- en BT-modus.
 12. pauzePlay/Pause-knop: Start, pauze of hervat het afspelen in USB- en BT-modus.
  Reset-knop: Houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.
 13. Filmknop: om het film-EQ-effect en -modus te selecteren en te activeren.
 14. Nieuws-knop: om het nieuwsstem-EQ-effect en -modus te selecteren en te activeren.
 15. Bass+-knop: om de bas te versterken.
 16. Bass- knop: Om de bas te verminderen.
 17. 3D-knop: om het 3D EQ-effect en de modus te selecteren en te activeren.

Werkingsbereik van de afstandsbediening

 • Wanneer het apparaat aan een muur is gemonteerd, richt u de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het balgpaneel.
  Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend.
 • Zelfs als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 26.2 m wordt gebruikt, kan de bediening van de afstandsbediening
  onmogelijk als er obstakels zijn tussen het apparaat en de afstandsbediening.
 • Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere producten die infraroodstralen genereren, of als andere afstandsbedieningen die infraroodstralen gebruiken in de buurt van het apparaat worden gebruikt, werkt deze mogelijk niet correct. Omgekeerd werken de andere producten mogelijk niet correct.

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - Afstandsbediening

De Soundbar plaatsen

Tafelplaatsing

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - Tabil Plositioning

 • Plaats de soundbar horizontaal op een stevige ondergrond zoals een tv-meubel of planken en lijn deze centraal uit met het tv-scherm.
 • Voor de beste geluidsweergave en een goede luchtstroom rond de soundbar plaatst u uw soundbar en subwoofer zoals rechts afgebeeld.

Installatie voor wandmontage

 1. Open 4 gaten in de muur verwijzend naar de ijzeren beugel voor wandmontage, de afstand van de gaten in de muur komt overeen met de afstand tussen de soundbar-pads.
 2. Bevestig het plastic anker in de 4 gaten van de muurbevestigingsbeugel.
 3. Bevestig de schroeven op het plastic anker en draai de schroeven vast om ervoor te zorgen dat de muurbevestigingsbeugel niet schudt.
 4. Nadat u de schroeven hebt vastgedraaid, plaatst u de soundbar-pads in het verlengstuk van de wandmontagebeugel.

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - Installatie

De Soundbar gebruiken

 • Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer aansluit.
 • Risico op productschade! Zorg ervoor dat de voeding voltage komt overeen met de voltage gedrukt op de achterkant of de onderkant van het apparaat.
 • Sluit het netsnoer aan op de AC IN van het apparaat en vervolgens op een stopcontact.
 • Het aantal netsnoeren en het type stekker verschillen per regio.

Basis operatie

 1. Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of de soundbar om de soundbar in te schakelen.
 2. Schakel het aangesloten apparaat in (zoals tv, afspeelapparaten, gameconsole, enz.).
 3. Druk op de ingangsknop op de afstandsbediening of de soundbar om de gewenste ingang te selecteren

 

Input Source Omschrijving
HDMI 1 & HDMI 2 Geluid van een aangesloten apparaat (via HDMI IN-poort)
ARC / OPTISCH Audio van tv (via HDMI ARC-poort of OPTICAL-aansluiting)
AUX Geluid van een aangesloten apparaat (via AUX-poort)
BLUETOOTH Geluid van een met Bluetooth verbonden apparaat
USB Geluid van een USB-opslagapparaat

 

* Opmerking: houd de weergavemodus van de soundbar hetzelfde als de ingangsbron. bijvoorbeeldample, als de ingangsbron HDM1 ARC is, wordt het display ondertussen geschakeld naar: RRC op het scherm van de geluidsbalk.

AAN en UIT:

 1. Sluit het netsnoer aan met de ene kant op AC IN op de soundbar en de andere kant op een stopcontact (zie het volgende diagram). Wanneer u de soundbar op het stopcontact aansluit, staat het apparaat in de STANDBY-modus, eerst zal het weergeven —
 2. Schakel de soundbar in door kort op de 0-knoppen op de soundbar of op de afstandsbediening te drukken, dan zal de weergave WELCOME van rechts naar links stromen. Na 12 seconden verschijnt automatisch de standaard invoermodus op het scherm.
 3. Houd de 0-knoppen op de soundbar of op de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt om hem uit te schakelen, en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact als u het apparaat volledig wilt uitschakelen.

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - voeding

Automatische stand-by

 1. Het apparaat schakelt automatisch over naar de stand-bymodus als er gedurende 20 minuten geen audio-invoer wordt ontvangen. De soundbar ontwaakt uit de stand-bymodus wanneer een knop wordt ingedrukt of broninvoer wordt ontvangen.
 2. Als de tv of het externe apparaat is losgekoppeld, schakel deze dan uit
  • Om het toestel volledig uit te schakelen, haalt u de netstekker uit het stopcontact.
  • Schakel het apparaat volledig uit om energie te besparen als het niet wordt gebruikt.

Selecteer modi

 1.  Druk herhaaldelijk op de +a-knop op de soundbar of druk op de INPUT-knop op de afstandsbediening om de BT, AUX, OPTICAL, HEM ARC, HDMI 1, HDMI 2, USB-modi te selecteren. De geselecteerde modus wordt op het display weergegeven.
 2. Hieronder staan ​​de namen van de ingangsmodi die op het display van de soundbar verschijnen: BLUE-Bluetooth Pairing-modus, RUX-AUX-modus, OPTI-Optical-modus, Hd 1-HDMI 1-modus, Hd 2-HDMI 2-modus, RRC —HDMI (ARC) OUT-modus, USB-USB-modus

* De poort van HDMI In en HDMI (ARC) ondersteunen Video & Audio Video: max. ondersteunde video-inhoud 1080p 4K/HDR/&Dips
Audio: maximaal ondersteunde audio-inhoud is Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD en Dolby Surround.
HDMI: HDMI-versie 2.0
Audio afspelen via BT-verbinding

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - BT-verbindingVerbind de Soundbar via Bluetooth met je Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) en luister naar de audio files die op het apparaat zijn opgeslagen via uw Soundbar-luidsprekers.
Wat je nodig hebt
• Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth pro . ondersteuntfile A2DP, AVRCP en Bluetooth versie 5.0.
• Het maximale bereik tussen de Soundbar en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 8 meter (26.2 voet).

 1. Zet de soundbar aan en druk kort opAJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - ingangspictogram druk herhaaldelijk op de E-knop op het apparaat of op de INPUT-knop op de afstandsbediening om de soundbar over te schakelen naar het Bluetooth-model en het led-display blauw op de soundbar zal flikkeren in de Bluetooth-koppelingsmodus.
 2. Schakel op het Bluetooth-apparaat Bluetooth in, zoek naar en selecteer STAGE-AT212-BAR op uw Bluetooth-lijst om de verbinding te starten (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor informatie over het inschakelen van Bluetooth) als u om een ​​wachtwoord wordt gevraagd, gebruik dan "0000%
 3. Wacht tot je de gesproken prompt van de Soundbar hoort. Als de verbinding met succes is gemaakt, stopt BLUE met flikkeren en wordt weergegeven op het display.
 4. Selecteer audio en speel deze af files of muziek op uw Bluetooth-apparaat.
  • Als er tijdens het afspelen een oproep binnenkomt, wordt het afspelen van muziek gepauzeerd. Het afspelen wordt hervat wanneer het gesprek is beëindigd
  • Als uw Bluetooth-apparaat AVRCP pro . ondersteuntfile, op de afstandsbediening kunt u op i../» I drukken om naar een nummer te gaan, of kort op MI drukken om het afspelen te pauzeren/hervatten; Houd de RESET-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen; Houd de knop Koppelen op de afstandsbediening langer dan 2 seconden ingedrukt om het gekoppelde BT-apparaat te ontkoppelen of om het laatste ontkoppelde BT-apparaat weer aan te sluiten.
 5. U kunt de volumeknoppen op de soundbar of op de afstandsbediening gebruiken om het volume aan uw wensen aan te passen
 6. Selecteer een andere relevante ingangsbron om Bluetooth af te sluiten.
  • Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, blijft de Bluetooth-verbinding actief.
 7. Druk op de VOL +/— knoppen om het volume op het door u gewenste niveau te regelen.

Opmerkingen:

 • Heb je verbindingsproblemen? S . verwijderenTAGE-AT212-BAR uit de Bluetooth-geschiedenis van uw apparaat en zorg ervoor dat deze zich op minder dan 8 meter afstand bevindt. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen. Zorg voor een goede zichtlijn tussen het aangesloten apparaat en uw soundbar voor de beste geluidskwaliteit.
 • Als uw koppelingsapparaat of aangesloten apparaat is uitgeschakeld of handmatig is losgekoppeld, gaat de soundbar automatisch naar de koppelingsmodus.
 • De muziekstreaming kan worden onderbroken door obstakels tussen het apparaat en de Soundbar, zoals een muur, de metalen behuizing die het apparaat bedekt of andere apparaten in de buurt die op dezelfde frequentie werken.
 • Als u uw Soundbar met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden, houdt u Pair op de afstandsbediening ingedrukt om het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat te ontkoppelen.

*Aansluitingen

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - Aansluitingen

Audio afspelen via USB-poort

De soundbar schakelt automatisch over naar de USB-invoermodus met het LED-display USB wanneer een USB-flashstation wordt geplaatst (deze modus kan niet worden geselecteerd op de soundbar of de afstandsbediening, tenzij er een USB-flashstation is aangesloten).

 1. Zorg ervoor dat uw USB-flashstation MP3-audio bevat files (andere) file typen niet ondersteund)
 2. Sluit de USB-stick aan op de USB-poort op de soundbar (of uw eigen USB-verlengkabel aangesloten op de USB-poort); muziek wordt automatisch afgespeeld met het LED-display "00:00", wanneer muziek wordt afgespeeld, wordt de afspeeltijd automatisch op het scherm weergegeven.
 3. Druk op de knoppen VOL +1— om het volume op het gewenste niveau in te stellen.
 4. Tijdens het afspelen:
pauze Start, pauzeer of hervat het afspelen. /TUNING-knop 2 Ga naar de vorige of volgende track.

Audio afspelen via audio-ingang (Aux)-aansluiting

 • Gebruik een 3.5 mm naar 3.5 mm audiokabel (meegeleverd) om de pc, tablet, smartphone en tv-hoofdtelefoonaansluiting aan te sluiten op de AUX-aansluiting op de soundbar.
 • Gebruik een RCA naar 3.5 mm audiokabel (niet ingesloten) om de audio-uitgangen van de Blue Ray dvd-speler / tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op de soundbar.
 • Druk vervolgens kort op de E-knop op de soundbar of op de afstandsbediening om over te schakelen naar de audio-invoermodus waarbij een LED-display oplicht RUX
 • In deze modus kan het afspelen alleen worden geregeld op uw aangesloten apparaat

Opmerking: Voor sommige computers moet u mogelijk het audiobedieningspaneel openen om de soundbar handmatig in te stellen zoals hierboven afgebeeld.

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - audio afspelen
Optische modus

Sluit met een optische kabel de OPTICAL-connector op uw Soundbar (optische digitale ingang) aan op de OPTICAL OUT-connector op de tv of een ander apparaat. De tv of ander apparaat moet een optische digitale uitgang hebben
Ga als volgt verder:

 • Sluit de optische kabel aan op de OPTICAL-aansluiting aan de achterkant van de soundbar.
 • Sluit het andere uiteinde van de optische kabel aan op de audio-uitgang van de tv of een ander apparaat.
 • Zet TV op PCM Stereo of Stereo 2.0.
 • Begin met spelen op de tv
 • Druk op de broninvoerknop op de soundbar of afstandsbediening om de bijbehorende modus (de OPTISCHE modus) te activeren om de optische digitale ingang van uw soundbar te openen. Na een succesvolle verbinding zal het LED-display OPTI weergeven. Bedien uw audioapparaat rechtstreeks voor afspeelfuncties.
 • Druk op de VOL +/— knoppen om het volume op het door u gewenste niveau te regelen.

AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - TV
HDMI IN & HDMI (ARC) MODUS

Verbinden met HDMI (ARC) -aansluiting

Sommige 4K HDR-tv's vereisen dat de HDMI-ingang of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over het instellen van HDR-weergave.
* Optie 1: ARC (Audio Return Channel)
Uw Soundbar ondersteunt HMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv HDMI ARC-compatibel is, kunt u de tv-audio via uw Soundbar horen met behulp van een enkele HDMI-kabel.

 1. Gebruik een High-Speed ​​HDMI-kabel en sluit HDMI OUT (ARC) op de soundbar aan op de HDMI (ARC)-connector op uw tv.
 2. Druk vervolgens kort opAJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - ingangspictogram de knop op de soundbar of de INPUT-knop op de afstandsbediening om over te schakelen naar de HDMI (ARC)-modus. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt op het LED-display ARC weergegeven.
 3. Druk op de VOL +/— knoppen om het volume op het door u gewenste niveau te regelen.
 4. Als u wilt, kunt u de audio-instellingen wijzigen met behulp van de relevante knoppen op de afstandsbediening.

* Opmerking:

 • Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functies ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingeschakeld.
 • De instellingsmethode van HDMI-CEC en ARC kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie over de ARC-functie.
 • Alleen HDMI 1.4-compatibele kabels kunnen de ARC-functie ondersteunen.
 • Met de functie Audio Return Channel (ARC) kan een HDMI-compatibele tv de audiostream naar HDMI OUT van het toestel sturen.

* Optie 2: Standaard HDMI

Als uw tv niet HDMI ARC-compatibel is, sluit u uw soundbar aan op de tv via een standaard HDMI-verbinding.

 • Gebruik een HDMI-kabel (meegeleverd) om de HDMI OUT-aansluiting van de soundbar aan te sluiten op de HDMI IN-aansluiting van de tv.
 • Gebruik een HDMI-kabel (niet meegeleverd) om de HDMI IN (1 of 2)-aansluiting van de soundbar aan te sluiten op uw externe apparaten (bijv. gameconsoles, dvd-spelers en Blue-Ray).
 • Druk vervolgens kort opAJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - ingangspictogram knop op de soundbar of op de afstandsbediening om over te schakelen naar de HDMI-modus. Na een succesvolle verbinding wordt het LED-display weergegeven; of; ID .2.

* Belangrijke notitie:

Wanneer u Dolby ATMOS-signalen van Blue-Ray/Set Top Box of andere apparaten afspeelt op de ATMOS Soundbar, volgt u de onderstaande stappen:

 1. stel de audio-uitvoer van deze apparaten in op automatische of originele code.
 2. sluit deze apparaten HDMI OUT aan op de ATMOS Soundbar HDMI IN 1 (selecteer HDMI IN 1, dus druk op de afstandsbediening van de soundbar Invoertoets tot LED-display HDMI 1) of HDMI IN 2 (selecteer HDMI IN 2, druk dus op de afstandsbediening van de soundbar Invoertoets tot LED display HDMI 2)
 3. sluit de soundbar HDMI OUT(ARC) aan op de TV HDMI IN.
 4. als deze apparaten HDMI OUT zijn aangesloten op de tv, sluit dan de tv aan HDMI ARC aan op de ATMOS HDMI ARC-bediening kan worden gedeeld met de soundbar, maar alleen aan/uit, vorige/volgende track, dempen en het volume van de soundbar kan door je tv worden geregeld afstandsbediening. of sluit deze apparaten optisch aan op de ATMOS Soundbar, zodat de ATMOS-soundbar-uitgangsgeluid Gewoon een Dolby Digital Plus-signaal is, aangezien de bandbreedte van Dolby ATMOS-signalen groot is en niet kan worden overgedragen via optische of HDMI ARC-kanalen.
  AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - HDMI

* TIPS: (OPTISCH / HDMI ARC / HDMI 1 / HDMI 2 / DOLBY ATMOS)

 • Wile In OPTICAL / HDMI ARC-modus, als er geen geluidsuitvoer van het apparaat is en de status-LED-display knippert, moet u mogelijk PCM- of Dolby Digital-signaaluitvoer op uw bronapparaat activeren (bijv. TV, DVD of 131u-ray-speler) .
 • Het toestel is mogelijk niet in staat om alle digitale audioformaten van de ingangsbron te decoderen. In dit geval wordt het apparaat gedempt. Dit is GEEN defect. Zorg ervoor dat de audio-instelling van de ingangsbron (bijv. tv, gameconsole, dvd-speler, enz.) is ingesteld op PCM of Dolby Digital (raadpleeg de gebruikershandleiding van het ingangsbronapparaat voor details over de audio-instellingen) met HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optische ingang.
 • Wanneer in de HDMI-modus het DOLBY ATMOS-audioformaat wordt ingevoerd, wordt op het Soundbar-display DOLBY ATMOS weergegeven. • Wanneer het DOLBY DIGITAL PLUS-audioformaat wordt ingevoerd, toont het Soundbar-display DOLBY SURROUND.

Probleem oplossen

remote control

probleem Veroorzaken Remedy
Het apparaat kan niet worden bediend met de afstandsbediening. Het apparaat is buiten het werkingsbereik. Gebruik de afstandsbediening binnen het werkbereik.
De batterijen zijn zwak. Vervang ze door nieuwe batterijen.
De afstandsbedieningssensor van het toestel wordt blootgesteld aan direct zonlicht of sterke verlichting. Pas de verlichtingshoek aan of verplaats de eenheid.
De tv kan niet worden bediend met de afstandsbediening van de N. Het apparaat blokkeert de afstandsbedieningssensor van de N. Plaats het apparaat zo dat het de afstandsbedieningssensor van de N niet blokkeert.

Bluetooth

probleem                    Veroorzaken Remedy
Het toestel kan niet worden verbonden met een Bluetooth-apparaat. Bluetooth is niet geselecteerd als ingangsbron. Selecteer Bluetooth als ingangsbron.
Het toestel is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel het Bluetooth-apparaat dat momenteel is verbonden en koppel het met het gewenste Bluetooth-apparaat.
Het toestel is te ver verwijderd van het Bluetooth-apparaat. Plaats het Bluetooth-apparaat dichter bij dit toestel.
Een apparaat dat elektromagnetische golven uitzendt (zoals een magnetron, een draadloos apparaat, enzovoort) kan zich in de buurt bevinden. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische golven uitzenden.
Het Bluetooth-apparaat dat u gebruikt, ondersteunt het protocol mogelijk niet. Gebruik een Bluetooth-apparaat dat het protocol ondersteunt.
Het verbindingsprofile geregistreerd in het Bluetooth-apparaat werkt om de een of andere reden mogelijk niet correct. Verwijder het verbindingsprofile in het Bluetooth-apparaat en verbind vervolgens het Bluetooth-apparaat met dit toestel.
Er is geen geluid te horen of het geluid valt af en toe weg. Het volume op het Bluetooth-apparaat is mogelijk te laag. Verhoog het volume op het Bluetooth-apparaat.
Bluetooth is niet geselecteerd als ingangsbron. Selecteer Bluetooth als ingangsbron.
Afspelen op het apparaat is niet uitgevoerd. Voer het afspelen uit op het apparaat.
De geluidsuitvoer op het Bluetooth-apparaat is mogelijk niet ingesteld op dit toestel Selecteer dit toestel als de uitvoerbestemming op het Bluetooth-apparaat.
De verbinding met het Bluetooth-apparaat is verbroken. Maak nog een keer verbinding met het Bluetooth-apparaat.
Het apparaat is mogelijk te ver verwijderd van het Bluetooth-apparaat. Plaats het Bluetooth-apparaat in de buurt van dit toestel.
Een apparaat dat elektromagnetische golven uitzendt (zoals een magnetron, een draadloos apparaat, enzovoort) kan zich in de buurt bevinden. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische golven uitzenden.

Audio

probleem                    Veroorzaken Remedy
Geen geluid. Er is een andere invoerbron geselecteerd. Selecteer een geschikte ingangsbron.
De mute-functie is geactiveerd. Annuleer de mute-functie.
Het volume is te laag. Het volume hoger zetten.
De voedingskabel van het apparaat is niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat het netsnoer van het apparaat stevig is aangesloten op een stopcontact.
Ingangsaansluitingen op een afspeelapparaat zijn aangesloten. Sluit de ingangsaansluiting op het toestel en de uitgangsaansluiting op het afspeelapparaat aan.
Er worden signalen ingevoerd die het apparaat niet kan afspelen. Wijzig de instelling voor digitale audio-uitvoer op het afspeelapparaat in PCM.
Het volume neemt af wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. De functie voor automatische volumeaanpassing is geactiveerd. Om overmatige luidheid te voorkomen, regelt het apparaat automatisch het volume binnen een bepaald niveau wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Zet het volume naar wens hoger.
Geen surround-effect. Het volume is te laag. Het volume hoger zetten.
De tv of het afspeelapparaat is ingesteld om alleen 2-kanaals audio (zoals PCM) uit te voeren. Wijzig de instelling voor digitale audio-uitvoer op de tv of het afspeelapparaat in BitStream.
Er komt ook geluid uit de ingebouwde luidsprekers van de tv. Zet het tv-volume op een minimum.
De luisterpositie is te dicht bij het toestel. De luisterpositie moet zich op enige afstand van het apparaat bevinden
Er is geluid te horen. Het apparaat staat te dicht bij een ander digitaal of hoogfrequent apparaat. Verplaats die apparaten uit de buurt van het apparaat.

dns WD 234A Draadloze Autolader - onderdelen 2DOLBY ATMOS®
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby. Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
* Wat is DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos® brengt je van het gewone naar het buitengewone met adembenemende, bewegende audio die je kamer vult en boven en om je heen stroomt.
Dolby Atmos geeft je een geweldige ervaring die je nog nooit eerder hebt gehoord door overheadgeluid en alle rijkdom, helderheid en kracht van Dolby-geluid.
* DOLBY ATMOS® gebruiken:
DOLBY ATMOS is alleen beschikbaar in de modus HDMI IN en HDMI OUT (ARC). Raadpleeg “HDMI-verbinding” voor meer informatie over de verbinding.

 1. Om Dolby Atmos® in HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI ARC-modus te gebruiken, moet uw tv Dolby Atmos® ondersteunen.
 2. Zorg ervoor dat "No Encoding" is geselecteerd voor bitstream in de digitale audio-uitgang van het aangesloten externe apparaat (bijv. 131u-ray dvd-speler, tv, enz.).
 3. Bij het invoeren van het Dolby Atmos / Dolby Digital Plus-formaat toont de soundbar DOLBY ATMOS / DOLBY SURROUND.
 4. Stel de audio-uitgang in samplengsnelheid tot 192 kHz als u deze kunt aanpassen. Deze soundbar ondersteunt 4K Pass Through en DOLBY VISION. Wanneer u een schijf afspeelt die een 4K-videosignaal ondersteunt, kan het signaal naar uw tv worden gestuurd.

* Opmerking:

 • De volledige Dolby Atmos-ervaring is alleen beschikbaar wanneer de Soundbar via een HDMI 2.0-kabel op de bron is aangesloten.
 • De Soundbar werkt nog steeds wanneer deze is aangesloten via andere methoden (zoals een digitale optische kabel), maar deze kunnen niet alle Dolby-functies ondersteunen. Daarom raden we aan om verbinding te maken via HDMI om volledige Dolby-ondersteuning te garanderen.

Selecteer Equalizer (EQ) -effect

Selecteer vooraf gedefinieerde geluidsmodi die passen bij uw video of muziek Druk op de EQ-knop op de afstandsbediening om de gewenste vooraf ingestelde equalizereffecten te selecteren: Film/Muziek/Nieuws/3D:

 

Music mode Versterkt de hoge tonen en voegt meer diepte toe aan de muziek.
Filmmodus Versterkt de bas en verbetert de helderheid van dialogen.
Nieuwsmodus Verbetert de helderheid van stemmen. Geschikt voor het bekijken van tv-programma's en nieuws.
3D-modus Verbetert achtergrondmuziek en volledig bereik voor een sporteffect

 

Pas het volume aan

Druk op Vol+Nol- (Volume) om een ​​volumeniveau te verhogen of te verlagen.

 • Druk op Mute om het geluid te dempen.
 • Om het geluid te herstellen, drukt u nogmaals op Mute of drukt u op Vol+/Vol- (Volume).

Pas het niveau van lage/hoge tonen aan

Pas het basniveau aan

 • Druk op de BAS+ / BAS- knop op de afstandsbediening om de instelling van het basniveau te activeren. » Het display toont AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - Treble Level 1

Pas het hoge tonenniveau aan

 • Druk op de TREB+ I TREB- knop op de afstandsbediening om de instelling van de hoge tonen te activeren. » Het display toont AJS Stage AT212 Soundbar met draadloze subwoofer - Treble Level 2

Specificaties

Voeding AC 110-240V 50 / 60Hz
Vermogen 30Wx2+2OWx2+80W=180W R.M.S.
drivers 2.5″*4+2″*2+6.5*1
Frequentierespons 45Hz-20Khz
Signaal - ruis verhouding ≥72dB
Impedantie 3Ω*4+8Ω*2+3Ω*1
Decoder Dolby Surround
Dolby Digitaal
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Atmos
Dolby Vision
Ingangsaansluiting HDMI-IN X 1
HDMI-IN X 2
HDMI
OPT X 1
AUX-INX 1
Uitgang: HDMI(ARC) UITx1
Extra aansluiting USB
Bluetooth Versie 5.0 Belde: tot 8m
grootte van het product Soundbar: 81HX108DX960Lmm Subwoofer: 190WX370HX306D mm

Verklaring over RF-blootstelling
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan RF-straling die zijn uiteengezet voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en een deel van uw lichaam.
Deze apparatuur voldoet aan de vrijstelling van de routinematige evaluatielimieten in paragraaf 2.5 van RSS-102. Het moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en een deel van uw lichaam.

FCC-waarschuwing
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

NOTITIE 1: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, M volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:
- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
-Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.
NOTITIE 2: Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

IC WAARSCHUWING:
Dit apparaat bevat van licentie vrijgestelde zender(s) die voldoen aan Innovation, Science, and Economic
De licentievrije RSS(s) van Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Documenten / bronnen

AJS Stage-AT212 Soundbar met draadloze subwoofer [pdf] Gebruiksaanwijzing
AT212-560B, AT212560B, 2ATVN-AT212-560B, 2ATVNAT212560B, AT212-S560B, AT212S560B, 2ATVN-AT212-S560B, 2ATVNAT212S560B, Stage-AT212, TH-S560B, Soundbar met draadloze subwoofer

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *