GE-61877569 -7-4-Cu-Ft-Smart-Gas-Dryer-met-Sanitize-Cycle-and-Sensor-Dry-logo

GE 61877569 7.4 Cu. Ft. Slimme gasdroger met ontsmettingscyclus en sensordroging

GE-61877569 -7-4-Cu-Ft-Smart-Gas-droger-met-ontsmettingscyclus-en-sensor-droogproduct

DANK U DAT U GE-APPARATEN EEN DEEL VAN UW HUIS HEBT GEMAAKT.

Of je nu bent opgegroeid met GE Appliances, of dat dit je eerste is, we zijn blij je in de familie te hebben. We zijn trots op het vakmanschap, de innovatie en het ontwerp dat in elk GE Appliances-product zit, en we denken dat u dat ook zult doen. De registratie van uw apparaat zorgt er onder andere voor dat we belangrijke productinformatie en garantiegegevens kunnen leveren wanneer u deze nodig heeft. Registreer uw GE-apparaat nu online. Behulpzaam websites en telefoonnummers zijn beschikbaar in het gedeelte Consumentenondersteuning van deze gebruikershandleiding. U kunt ook de voorbedrukte registratiekaart in het verpakkingsmateriaal opsturen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

WAARSCHUWING

 • Om het risico op brand, explosie, elektrische schok of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw apparaat te verminderen, dient u de basisvoorzorgsmaatregelen te volgen, waaronder de volgende:
 • Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.
 • Droog GEEN artikelen die eerder zijn gereinigd in, gewassen in, gedrenkt in of bevlekt met benzine, oplosmiddelen voor chemisch reinigen of andere ontvlambare of explosieve stoffen, omdat deze dampen afgeven die kunnen ontbranden of exploderen.
 • Plaats GEEN voorwerpen die zijn blootgesteld aan bakolie in uw droger. Artikelen die zijn verontreinigd met bakolie kunnen bijdragen aan een chemische reactie waardoor een lading vlam kan vatten. Om het risico op brand door verontreinigde ladingen te verminderen, vindt het laatste deel van de droogtrommelcyclus plaats zonder verwarming (afkoelperiode). Stop een droogtrommel niet voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte wordt afgevoerd.
 • Laat kinderen NIET op of in dit apparaat spelen. Nauwlettend toezicht op kinderen is hierbij noodzakelijk
  apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
 • Verwijder de deur van het droogcompartiment voordat het apparaat buiten gebruik wordt gesteld of weggegooid wordt.
 • Grijp NIET in het apparaat als de trommel in beweging is.
 • Installeer of bewaar dit apparaat NIET op een plaats waar het wordt blootgesteld aan weersinvloeden.
 • NIET doenamper met controles.
 • Klim of sta NIET op dit apparaat.
 • Repareer of vervang GEEN enkel onderdeel van dit apparaat en probeer GEEN onderhoud uit te voeren, tenzij specifiek aanbevolen in de gebruikersonderhoudsinstructies of in gepubliceerde gebruikersreparatie-instructies die u begrijpt en die u kunt uitvoeren.
 • Volg alle instructies en waarschuwingen voor het onderhoud van de stof om te voorkomen dat kledingstukken smelten of het apparaat beschadigd raakt.
 • Gebruik GEEN wasverzachters of producten om statische elektriciteit te verwijderen, tenzij aanbevolen door de fabrikant van de juiste verwijdering van uw apparaat.
 • Gooi uw apparaat weg of recycle het in overeenstemming met de federale en lokale regelgeving. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor milieuvriendelijke verwijdering of recycling van uw apparaat.
 • Overweeg recyclingopties voor het verpakkingsmateriaal van uw apparaat.

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EXTRA WAARSCHUWINGEN VOOR DE GASDROGER

WAARSCHUWING: – Brand- of explosiegevaar Als u de veiligheidswaarschuwingen niet precies opvolgt, kan dit leiden tot ernstig letsel, de dood of schade aan eigendommen.

 • Bewaar of gebruik GEEN benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat.
 • WAT TE DOEN ALS JE GAS RUIKT:
 • Probeer GEEN apparaat aan te steken.
 • Raak GEEN elektrische schakelaar aan; Gebruik GEEN telefoon in uw gebouw.
 • Ontruim de kamer, het gebouw of de ruimte van eventuele bewoners.
 • Bel onmiddellijk uw gasleverancier vanaf de telefoon van de buren. Volg de instructies van de gasleverancier.
 • Bel de brandweer als u uw gasleverancier niet kunt bereiken.
 • Installatie en service moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur, servicebureau of de gasleverancier.

De droger gebruiken

Waarschuwing: Lees de BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING INFORMATIE voordat u dit apparaat gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen.

WAARSCHUWING - Brandgevaar

 • Houd brandbare materialen en dampen, zoals benzine, uit de buurt van de droger.
 • Droog NOOIT iets dat ooit iets ontvlambaars heeft gehad (zelfs na het wassen).
 • Geen enkele wasmachine kan olie volledig verwijderen.
 • Droog GEEN voorwerpen waar ooit olie op heeft gezeten (inclusief bakolie).
 • Artikelen die schuim, rubber of plastic bevatten, moeten aan een waslijn worden gedroogd.
 • Als u dit niet doet, kan dit de dood, explosie of brand tot gevolg hebben.

Toestelcommunicatie

WiFi Connect (alleen voor klanten in de Verenigde Staten – op sommige modellen)

Afhankelijk van het model is uw droger ofwel GE Appliances WiFi Connect ingeschakeld of compatibel met de optionele GE Appliances U+ Connect-module.
Indien ingeschakeld: Bezoek GEAppliances. com/connect en voer uw modelnummer in om u de juiste stappen te laten zien om uw apparaat aan te sluiten.
Indien compatibel: Om dit apparaat met internet te verbinden, moet u een GE Appliances U+ Connect-module aanschaffen en deze via de communicatiepoort op uw apparaat aansluiten. Met de GE Appliances U+ Connect-module kan uw apparaat communiceren met uw smartphone voor bewaking, bediening en meldingen op afstand van het apparaat.
WiFi-connectiviteit: Voor hulp bij het apparaat of de GE Appliances U+ Connect-netwerkconnectiviteit kunt u contact opnemen met GE Appliances Connected Home Support op 800.220.6899. Ga naar GEAppliances.com/connect voor meer informatie over de functies van aangesloten apparaten, om te zien welke apps voor aangesloten apparaten werken met uw smartphone en om te zien waar u een U+ Connect-module kunt kopen. De U+ Connect-module heeft de FCC/IC ID op de achterkant van de module.

 • Referentie: Accessoire
 • PBX23W00Y0:  WiFi U+ Connect-module

In deze handleiding kunnen de kenmerken en het uiterlijk per model verschillen.

Stap 1GE-61877569 -7-4-Cu-Ft-Smart-Gas-Dryer-met-Sanitize-Cycle-and-Sensor-Dry-fig-1

 • Pluizenfilter reinigen
 • Voeg losjes items toe.
 • Sluit de deur.
 • NOTITIE: De droger start niet met de deur open.

Stap 2GE-61877569 -7-4-Cu-Ft-Smart-Gas-Dryer-met-Sanitize-Cycle-and-Sensor-Dry-fig-2

 • Als het scherm donker is, drukt u op de aan/uit-knop om het scherm "wakker te maken".

Stap 3GE-61877569 -7-4-Cu-Ft-Smart-Gas-Dryer-met-Sanitize-Cycle-and-Sensor-Dry-fig-3

 • Selecteer een droogprogramma. (Standaardinstellingen worden ingesteld voor elke droogcyclus. Deze standaardinstellingen kunnen worden gewijzigd. Zie de cyclusbeschrijvingen voor meer informatie.)

Stap 4GE-61877569 -7-4-Cu-Ft-Smart-Gas-Dryer-met-Sanitize-Cycle-and-Sensor-Dry-fig-4

 • Druk op de knop Start / Pauze.

Functies en uiterlijk zullen variëren.GE-61877569 -7-4-Cu-Ft-Smart-Gas-Dryer-met-Sanitize-Cycle-and-Sensor-Dry-fig-5

 • Een kracht
  Druk hierop om het scherm te "wakker maken". Als het display actief is, drukt u op om de droger in de ruststand te zetten.
  NOTITIE: Door op Power te drukken, wordt het apparaat niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
 • B Start en Pauze
  Druk op Start om de cyclus te starten. OPMERKING: De deur moet gesloten zijn om de droger de cyclus te laten starten. Als u nogmaals op Start drukt, wordt de cyclus gepauzeerd, het Start-lampje gaat knipperen en "Pauze" wordt weergegeven.
  Druk nogmaals op Start om de cyclus voort te zetten.
 • C Display- en statuslampjes
  Het display toont bij benadering de resterende tijd tot het einde van de cyclus.
 • Bovendien geeft dit display de status van de droger weer:GE-61877569 -7-4-Cu-Ft-Smart-Gas-Dryer-met-Sanitize-Cycle-and-Sensor-Dry-fig-6
 • D Bedieningsvergrendeling
 • U kunt de bedieningselementen vergrendelen om te voorkomen dat er selecties worden gemaakt. Of je kunt de bediening vergrendelen nadat je een cyclus hebt gestart. Kinderen kunnen de droger niet per ongeluk starten door knoppen aan te raken terwijl deze optie is geselecteerd.
 • Om de bedieningselementen van de droger te vergrendelen/ontgrendelen, houdt u de ecoDry-knop 3 seconden ingedrukt. Het bedieningsvergrendelingspictogram knippert tijdens het vergrendelen/ontgrendelen, blijft aan wanneer het is vergrendeld en gaat uit wanneer het wordt ontgrendeld.
  NOTITIE: De aan/uit-knop kan nog steeds worden gebruikt als de machine is vergrendeld.
 • F herstel Beschikbaar voor BULKY, HANDDOEKEN/lakens, NORMAAL/stukken katoen, GEMENGDE LADING, JEANS en FIJNE WAS. Wanneer de ecoDry-knop wordt ingedrukt, veranderen de cyclusinstellingen om het totale energieverbruik van de geselecteerde sensorcyclus te verminderen. OPMERKING: Cyclustijden veranderen wanneer ecoDry is geselecteerd. De ecoDry-optie staat standaard aan voor NORMAAL/stukjes katoen. Schakel ecoDry in voor optimale energiebesparing. Schakel ecoDry uit voor optimale droogtijden. OPMERKING: Energiebesparingen variëren per belasting en cyclus.
 • G Instellingen Individuele instellingen voor cyclusminuten (Time), droogtegraad (Level) en temperatuur (Temp) kunnen worden ingesteld van minimum (laagste in kolom) tot maximum (hoogste in kolom). Over het algemeen geldt: hoe hoger in de kolom, hoe meer energie er wordt verbruikt.
Droogtegraad Omschrijving Licht AAN van onder geeft instelling aan:
Max droog Gebruik voor zware stoffen. 5
Droger Gebruiken voor gemengde stoffen. 4
Droog Gebruik voor een normaal droogniveau dat geschikt is voor de meeste ladingen. Dit is de geprefereerde cyclus voor energiebesparing. 3
Minder droog Gebruik voor lichtere stoffen. 2
Damp Voor het gedeeltelijk achterlaten van items damp. 1
Temperatuur zone(s) Omschrijving Licht AAN van onder geeft instelling aan:
hot Voor normaal tot zwaar katoen. 5
Midden Voor synthetische stoffen, mengsels, fijne was en items met het label permanent press. 4
Laag Voor fijne was, synthetische stoffen en items met het label droogtrommel laag. 3
Extra laag Voor fijne was, synthetische stoffen en items met het label extra zorg of zachte droogheid. 2
Geen hitte Voor het luchtig maken van artikelen zonder warmte. Alleen te gebruiken met de GETIMED DRY fiets. 1
 • H Rimpelverzorging
 • Gebruik deze optie om kreuken in kleding te minimaliseren. Het zorgt voor 1 uur tuimelen zonder warmte nadat de kleding droog is. Als u de optie Geluid hebt ingeschakeld en u de optie Kreukherstellend selecteert, klinkt er een signaal aan het einde van de droogtijd en meerdere keren tijdens de kreukherstellende cyclus. Dit zal je eraan herinneren dat het tijd is om de kleding uit te doen. Geluid Houd de rimpelverzorgingsknop 3 seconden ingedrukt om de geluidsoptie in en uit te schakelen. "Geluid aan" wordt weergegeven op het display en er klinkt een toon wanneer deze is ingeschakeld. "Geluid uit" wordt weergegeven op het display en er wordt geen toon afgespeeld wanneer deze is uitgeschakeld.
 • ID kaartamp Alarm
  Deze optie zorgt ervoor dat de droger piept wanneer de kleding is opgedroogd om aan te vullenamp niveau. Verwijder items die u droog wilt hangen. De damp Het alarm piept alleen wanneer deze optie is geselecteerd (maar de droogcyclus blijft draaien). Kleding uittrekken en ophangen als ze klaar zijnamp, kan de noodzaak om sommige items te strijken verminderen. Het lampje naast de knop gaat branden als Damp Alarm staat aan.
 • Drum licht
 • Het drumlampje gaat branden als de Damp Alarmknop wordt 3 seconden ingedrukt of de deur wordt geopend. Het zal uitschakelen wanneer de deur gesloten is, de Damp De waarschuwingsknop wordt opnieuw gedurende 3 seconden ingedrukt of na 5 minuten als de deur openstaat.
 • Verwijder kledingstukken onmiddellijk bij het geluid van het signaal. Hang kleding op kleerhangers zodat er geen kreukels ontstaan.
 • Gebruik de Damp Let vooral op bij het drogen van stoffen zoals polyester, breisels en permanent persen. Deze stoffen moeten worden verwijderd, zodat er geen kreukels ontstaan.
 • J Mijn Cyclus
 • Als aan de cycluskeuzeknop wordt gedraaid, veranderen de instellingen Tijd (getimed drogen), Niveau (droogtegraad) en Temp (temperatuur) naar automatisch vooraf ingestelde standaardinstellingen. Indien u een andere instelling wenst, drukt u op de desbetreffende knop(pen). Houd vervolgens de My Cycle-knop 3 seconden ingedrukt en de droger "onthoudt" deze instellingen voor die knopselectie. Wanneer u in de toekomst de keuzeknop naar die cyclus draait, worden uw instellingen automatisch opgeroepen. OPMERKING: Signaalgeluid kan niet worden ingesteld voor My Cycle.
 • K Ring Link
 • Deze functie koppelt je wasmachine draadloos aan je droger en gebruikt de verbindingsinformatie om automatisch de instellingen van je droger aan te passen aan de kleding die net gewassen is. Als de droger een geldige wifi-verbinding heeft en de optie Washer Link is geselecteerd, via de knop of de app, gaat het lampje boven de knop branden. Als de optie niet is geselecteerd, gaat het lampje uit. Als de droger geen geldige wifi-verbinding heeft en deze optie is geselecteerd, via de knop of de app, gaan het wifi-lampje en de
 • Het Washer Link-lampje gaat knipperen en er klinkt een fouttoon.

het laden

Volg altijd het waslabel van de stoffabrikant bij het wassen.

Tips voor sorteren en laden

WAARSCHUWING - Brandgevaar

 • Houd brandbare materialen en dampen, zoals benzine, uit de buurt van de droger.
 • Droog niets dat ooit iets heeft gehad
 • Droog GEEN voorwerpen waar ooit olie op heeft gezeten (inclusief bakolie).
 • Artikelen die schuim, rubber of plastic bevatten, moeten aan een waslijn worden gedroogd.
 • Als u dit niet doet, kan dit de dood, explosie of brand tot gevolg hebben.

Als algemene regel geldt dat als kleding goed is gesorteerd voor de wasmachine, ze ook goed is gesorteerd voor de droger. Probeer items ook op maat te sorteren. bijvoorbeeldampdroog een laken niet samen met sokken of andere kleine voorwerpen. Voeg geen wasverzachtervellen toe als de lading warm is geworden. Ze kunnen vlekken van wasverzachter veroorzaken. Bounce® wasverzachter-droogvellen zijn goedgekeurd voor gebruik in deze droger, mits gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
Niet overbelasten. Dit verspilt energie en veroorzaakt rimpels.

Droogrek (op sommige modellen)GE-61877569 -7-4-Cu-Ft-Smart-Gas-Dryer-met-Sanitize-Cycle-and-Sensor-Dry-fig-7

Til het filter op en haak de voorste rekpoten in de sleuven Een handig droogrek kan worden gebruikt voor het drogen van kwetsbare artikelen zoals wasbare truien.
Het droogrek installeren:

 1. Til het pluisfilter iets op. (Verwijder het pluisfilter niet volledig).
 2. Plaats het rek in de droger en laat de voorpoten zakken en haak ze in de sleuven.
 3. Druk het rek plat naar beneden en laat het pluisfilter weer op zijn plaats zakken.

OPMERKINGEN:

 • Het droogrek moet worden gebruikt met de TIMED DRY-cyclus. Gebruik met sensorcycli kan resulteren in damp artikelen of langere cyclustijden.
 • Gebruik dit droogrek niet als er andere kleding in de droger zit.
 • Als uw model niet is geleverd met een droogrek, bestel dan WE01X25160 online op GEApplianceparts.com, 24 uur per dag, of telefonisch op 877.959.8688 tijdens normale kantooruren.

Ontluchting

De droger ontluchten
Voor de beste droogprestaties moet de droger goed worden geventileerd. De droger verbruikt meer energie en gaat langer mee als deze niet wordt geventileerd volgens de onderstaande specificaties. Volg zorgvuldig de details over Uitputting in de installatie-instructies.GE-61877569 -7-4-Cu-Ft-Smart-Gas-Dryer-met-Sanitize-Cycle-and-Sensor-Dry-fig-8

 • Gebruik alleen onbuigzaam metalen leidingwerk met een diameter van 4 cm in de droogkast. Gebruik alleen rigide metalen of UL-vermelde flexibele metalen kanalen met een diameter van 4 inch voor afvoer naar buiten.
 • Gebruik geen kunststof of ander brandbaar leidingwerk.
 • Gebruik de kortst mogelijke lengte.
 • Niet verpletteren of instorten.
 • Laat het kanaal niet op scherpe voorwerpen rusten.
 • Ontluchting moet voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften.

WAARSCHUWING – Brandgevaar

 • Deze droger MOET naar buiten worden afgevoerd.
 • Gebruik alleen stijve metalen kanalen van 4 inch voor het afvoerkanaal voor thuis.
 • Gebruik alleen een 4-inch hard metalen of UL-vermeld overgangskanaal voor de droger om de droger aan te sluiten op de afvoer van het huis. Gebruik GEEN plastic ventilatieopening.
 • De afvoer NIET in een schoorsteen, keukenuitlaat, gasafvoer, muur, plafond, zolder, kruipruimte of verborgen ruimte van een gebouw.
 • Installeer GEEN scherm in of over het uitlaatkanaal.
 • Installeer GEEN boosterventilator in het uitlaatkanaal.
 • Gebruik GEEN kanaal langer dan gespecificeerd in de lengtetabel van de uitlaat.
 • Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood of brand tot gevolg hebben.

Vent Gezondheid
Is een diagnostische test om de status van het ontluchtingssysteem te controleren. OPMERKING: Om de test uit te voeren, moet de omgevingstemperatuur lager zijn dan 85°F (als de temperatuur hoger is dan 85°F, is de test ongeldig en wordt op het hoofddisplay "00" weergegeven).
Om naar Vent Health-testmodus te gaan:

 1. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
 2. Zorg ervoor dat het pluisfilter schoon is.
 3. Houd de knoppen Tijd en Niveau 3 seconden ingedrukt.
 4. Sluit de deur en druk op Start.
 5. Nadat de test is uitgevoerd, wordt op het display een nummer weergegeven. Gebruik de onderstaande tabel om het resultaat en de benodigde actie te begrijpen.
Hoofdscherm LED Display Resultaat Actie*
01 UIT Schoon/Normaal Uw huisventilatie is in goede staat en er is geen actie vereist.
 

02

 

UIT

 

Heeft misschien aandacht nodig

De conditie van uw huisventilatie kan de prestaties van uw droger beïnvloeden. Controleer en reinig of maak aanpassingen om te verbeteren.
 

03

 

Ventilatie geblokkeerd

 

geblokkeerd

Uw huisventilatie is zeer beperkt en heeft invloed op de prestaties van uw droger.

Schoonmaken en/of nodig maken

aanpassingen te verbeteren.

 • Zie ook Interieur en kanaal functie in het Verzorging en reiniging pagina.

Verzorging en reiniging

Interieur en kanaal
De binnenkant van het apparaat en het afvoerkanaal moeten eenmaal per jaar door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden gereinigd.
Het uitlaatkanaal: Inspecteer en reinig het uitlaatkanaal minstens één keer per jaar om verstopping te voorkomen. Een gedeeltelijk verstopte uitlaat kan de droogtijd verlengen.
Volg deze stappen:

 1. Schakel de stroomtoevoer uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
 2. Koppel het kanaal los van de droger.
 3. Stofzuig het kanaal met de slangbevestiging en sluit het kanaal weer aan.
 4. De afzuigkap: Controleer met een spiegel of de binnenflappen van de afzuigkap vrij kunnen bewegen tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat er geen dieren (vogels, insecten, enz.) in het kanaal of de kap nestelen.

Exterieur
Veeg of stof gemorste vloeistoffen of wasmiddelen met adamp lap. Het bedieningspaneel en de afwerkingen van de droger kunnen worden beschadigd door sommige vuil- en vlekverwijderingsproducten voor de voorbehandeling van wasgoed. Breng deze producten uit de buurt van de droger aan. De stof kan dan normaal gewassen en gedroogd worden. Schade aan uw droger veroorzaakt door deze producten valt niet onder uw garantie.

Pluisfilter
Reinig het pluisfilter voor elk gebruik. Verwijderen door recht omhoog te trekken. Ga met je vingers over het filter. Er kan zich een wasachtige opeenhoping op het pluisfilter vormen door het gebruik van wasverzachtervellen die aan de droger zijn toegevoegd. Om deze opeenhoping te verwijderen, wast u het pluisscherm in warm zeepsop. Grondig afdrogen en vervangen. Stofzuig de pluisjes uit het gebied van het pluisfilter van de droger als u merkt dat de prestaties van de droger veranderen.
GEBRUIK DE DROGER NOOIT ZONDER ZIJN FILTER.GE-61877569 -7-4-Cu-Ft-Smart-Gas-Dryer-met-Sanitize-Cycle-and-Sensor-Dry-fig-9

RVS
Gebruik voor het reinigen van roestvrijstalen oppervlakken adamp doek met een mild, niet-schurend reinigingsmiddel dat geschikt is voor roestvrijstalen oppervlakken. Verwijder de reinigerresten en droog vervolgens af met een schone doek. Het roestvrij staal dat wordt gebruikt om de droogtrommel te maken, biedt de hoogste betrouwbaarheid die beschikbaar is in een GE Appliances-droger. Als de droogtrommel tijdens normaal gebruik bekrast of gedeukt raakt, zal de trommel niet roesten of corroderen. Deze oneffenheden in het oppervlak hebben geen invloed op de werking of duurzaamheid van de trommel.

Drum licht
De drumlamp is een ledlamp. Vervanging moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

Tips voor probleemoplossing

Voordat u voor service belt

probleem Mogelijke oorzaak Wat te doen
Droger schudt of maakt geluid sommige trillen/geluid is Normaal. Droger mogen be ongelijk zitten. Verplaats de droger naar een gelijkmatige vloeroppervlakte, of pas de stelpoten indien nodig aan totdat deze gelijk zijn.
Kleding duurt te lang om te drogen onjuist or belemmerd leidingen Controleer de installatie-instructies om er zeker van te zijn dat de ventilatie van de droger correct is.

Zorg ervoor dat de kanalen schoon, knikvrij en onbelemmerd zijn. Controleer of de buitenmuur dampe werkt gemakkelijk.

Onjuiste sortering Scheid zware items van lichtgewicht items (over het algemeen is een goed gesorteerde wasmachinelading een goed gesorteerde drogerlading).
Grote ladingen of zwaar stoffen (zoals strand handdoeken) Grote, zware stoffen bevatten meer vocht en hebben meer tijd nodig om te drogen. Scheid grote, zware stoffen in kleinere ladingen om de droogtijd te versnellen.
Bediening onjuist ingesteld Stem de bedieningsinstellingen af ​​op de lading die u aan het drogen bent.
Pluisfilter is vol Reinig het pluizenfilter voor elke lading.
geblazen zekeringen or struikelde circuit breker Vervang zekeringen of reset stroomonderbrekers. NOTITIE: sommige elektrisch

drogers gebruiken 2 zekeringen/onderbrekers, zorg ervoor dat beide werken.

Overbelasting/combineren van lasten Plaats niet meer dan één wasbeurt tegelijk in de droger.
onderbelasting Als u slechts een of twee items droogt, voeg dan een paar items toe om ervoor te zorgen dat ze goed in de trommel draaien.
ecoDry is ingeschakeld De ecoDry functie is ontworpen om uw droger in de meest energiezuinige modus te laten werken, wat niet altijd de snelste modus is. In sommige gevallen kunnen droogtijden worden verlengd om het algehele energieverbruik voor de cyclus te verminderen.
De droge droogheid niveau is gekozen maar belasting is nog steeds damp Laden bestaat of een mix van zware en lichte stoffen Kies bij het combineren van zware en lichte stoffen in een lading: Maximaal droog.
Uitlaatsysteem is geblokkeerd Inspecteer en reinig het uitlaatsysteem.
Droger start niet Bedieningspaneel is "in slaapstand" Dit is normaal. druk op Power om het bedieningspaneel te activeren.
Droger is niet aangesloten Zorg ervoor dat de stekker van de droger volledig in het stopcontact is geduwd.
Zekering is geblazen/circuit breker is struikelde Controleer de zekering/stroomonderbrekerkast van het gebouw en vervang de zekering of reset de stroomonderbreker. NOTITIE: Sommige elektrische drogers gebruiken twee zekeringen/onderbrekers, zorg ervoor dat beide werken.
Droger was per ongeluk gepauzeerd bij het starten van Uitgesteld drogen Als het lampje op de Start pauze knop knippert, de droger is gepauzeerd. druk op Start pauze om het aftellen opnieuw te starten.
Geen cijfers weergegeven tijdens de cyclus, alleen lampjes Droger is continu monitoren het hoeveelheid vochtigheid in het kleren Dit is normaal. Wanneer de droger een laag vochtgehalte in de lading waarneemt, geeft de droger de resterende droogtijd weer.
Resterende tijd is naar een lager getal gesprongen De geschat niet de tijd of mogen verandering wanneer een kleinere lading dan normaal aan het drogen is Dit is normaal.
Kan niet maken een selectie en de droger piept twee keer Het droogniveau, de temperatuur of de optie die u probeert te selecteren, is niet compatibel met de gekozen droogcyclus Dit is normaal.
De droger draait maar 00 wordt weergegeven in Resterende tijd Er is gekozen voor de optie Wrinkle Care Dit is normaal. Tijdens langdurig tuimelen wordt de resterende tijd niet weergegeven. De uitgebreide tuimeloptie duurt ongeveer 60 minuten.
 

 

 

Het lampje "Ventilatie geblokkeerd" brandt

Pluisfilter is vol Maak het pluisfilter schoon, droog een lading op een automatische cyclus en controleer of het lampje uitgaat.
Onjuiste of verstopte leidingen Controleer de installatie-instructies om er zeker van te zijn dat de ventilatie van de droger correct is.

Zorg ervoor dat de kanalen schoon, knikvrij en onbelemmerd zijn. Controleer of de buitenmuur dampe werkt gemakkelijk.

Droog een lading op een automatische cyclus en controleer of het lampje uitgaat.

Uitlaatsysteem is geblokkeerd Inspecteer en reinig het uitlaatsysteem.

Droog een lading op een automatische cyclus en controleer of het lampje uitgaat.

probleem Mogelijke oorzaken Wat te doen
Droger wordt niet warm Zekering is geblazen/circuit breker is gestruikeld; de droger mogen tuimelen maar niet warmte Controleer de zekeringen-/stroomonderbrekerkast van het gebouw en vervang beide zekeringen of reset beide stroomonderbrekers. Uw droger kan in de war raken als slechts één zekering is doorgebrand of één stroomonderbreker is geactiveerd. NOTITIE: sommige elektrisch drogers gebruiken 2 zekeringen/onderbrekers, zorg ervoor dat beide werken.
Gas service is korting (gas alleen modellen) Zorg ervoor dat de gasafsluiting bij de droger en de hoofdafsluiting volledig open staan.
LP gas bevoorradingstank is leeg or er is een stroomonderbreking van aardgas (alleen gasmodellen) Tank bijvullen of vervangen. De droger moet opwarmen wanneer de nutsvoorziening is hersteld.
Nee warmte temperatuur gekozen Kies een andere kookstand
Inconsistente droogtijden Type warmte De droogtijd is afhankelijk van het type warmte dat wordt gebruikt. Als u onlangs bent overgestapt van een elektrische naar een gas (natuurlijke of LP) droger, of omgekeerd, kan de droogtijd anders zijn.
Type of laden en drogen voorwaarden De grootte van de lading, de soorten stof, de nattigheid van kleding en de lengte en staat van het uitlaatsysteem zijn van invloed op de droogtijden.
De kleding is nog nat en de droger wordt na korte tijd uitgeschakeld De deur werd geopend

halverwege de cyclus. De lading was harte verwijderd uit de droger en een nieuwe lading erin zonder een nieuwe cyclus te selecteren

Elke keer dat er een nieuwe lading wordt geplaatst, moet een droogcyclus opnieuw worden geselecteerd.
Kleine lading Kies bij het drogen van 3 items of minder SNELDROGEND or GETIMED DROGEN.
Lading was al drogen behalve For kragen en taillebanden Kies SNELDROGEND or GETIMED DROGEN drogenamp kragen en taillebanden. Kies in de toekomst bij het drogen van een lading met kragen en taillebanden: Droger.
Droger staat niet waterpas Verplaats de droger naar een vlak vloeroppervlak of stel de stelpoten indien nodig bij tot het vlak is.
Kleding is gekreukt Overdrogen Kies een kortere droogtijd.

Verwijder items terwijl ze nog een kleine hoeveelheid vocht vasthouden. Selecteer een Minder droog or Damp instellen.

Verhuur artikelen zitten in droger na cyclus eindigt Verwijder items wanneer de cyclus eindigt en vouw of hang ze onmiddellijk op, of gebruik de Rimpelverzorging optie.
Overbelasting Scheid grote ladingen in kleinere.
Kleren krimpen sommige stoffen wil natuurlijk krimpen wanneer gewassen. Anderen wel be veilig gewassen, maar wil krimpen in het droger. Om krimp te voorkomen, moet u de waslabels exact volgen. Sommige items kunnen na het drogen weer in vorm worden gedrukt.

Als u zich zorgen maakt over krimp in een bepaald artikel, was het dan niet in de machine of droog het niet in de droogtrommel.

Vettige vlekken op kleding onjuist gebruiken of stof verzachter Volg de aanwijzingen op de verpakking van de wasverzachter.
Drogen vuile spullen met schoon degenen Gebruik je droger om alleen schone items te drogen. Vuile items kunnen vlekken maken op schone items en de droger.
Kleding waren niet helemaal schoon Soms verschijnen er na het drogen vlekken die niet zichtbaar zijn als de kleding nat is. Gebruik de juiste wasprocedures voor het drogen.
Pluisjes op kleding Pluisfilter is vol Reinig het pluisscherm voor elke lading.
Onjuiste sortering Sorteer pluisproducenten (zoals chenille) van pluisverzamelaars (zoals corduroy).
Statisch elektriciteit wel trekken pluis Zie suggesties in dit gedeelte onder Statisch treedt op.
Overbelasting Scheid grote ladingen in kleinere.
Papier, zakdoek, enz., links in zakken Maak alle zakken leeg voordat u kleding wast.
probleem Mogelijke oorzaken Wat te doen
Statisch treedt op Er is geen wasverzachter gebruikt Probeer een wasverzachter.

Bounce® wasverzachter-drogervellen zijn goedgekeurd voor gebruik in alle GE Appliances-drogers wanneer ze worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Overdrogen Probeer een wasverzachter. Pas de instelling aan Damp.
Synthetische stoffen, permanente pers en mengsels kunnen statische elektriciteit veroorzaken Probeer een wasverzachter.
Halsbanden en taillebanden nog nat aan het einde van de cyclus De droogheid zintuigen bewaken dat het lichaam of het kleren is drogen Kies SNELDROGEND or GETIMED DROGEN drogenamp kragen en taillebanden. Kies in de toekomst bij het drogen van een lading met kragen en taillebanden: Max droog.
Lichte variatie in metaalkleur Dit is normaal Vanwege de metaalachtige eigenschappen van de verf die voor dit unieke product wordt gebruikt, kunnen er lichte kleurvariaties optreden als gevolg van: viewkijkhoeken en lichtomstandigheden.
Droger blijft tuimelen nadat op het display Voltooid staat Rimpelverzorging is geselecteerd Verzekeren Rimpelverzorging optie is niet geselecteerd.

GE Appliances Droger Beperkte garantie

Niet hier uw kassabon. Een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum is nodig om service onder de garantie te krijgen.

GEAppliances. com
Alle garantieservice wordt geleverd door onze Factory Service Centers of een geautoriseerde Customer Care®-technicus. Om service online te plannen, bezoek ons ​​op: GEAppliances. com/service, of bel GE Appliances op 800.GE.CARES (800.432.2737). Zorg ervoor dat u uw serienummer en uw modelnummer bij de hand hebt wanneer u belt voor service. Voor het onderhoud van uw apparaat is mogelijk het gebruik van de ingebouwde datapoort nodig voor diagnose. Dit geeft een GE Appliances fabrieksservicemonteur de mogelijkheid om snel eventuele problemen met uw apparaat te diagnosticeren en helpt GE Appliances haar producten te verbeteren door GE Appliances te voorzien van informatie over uw apparaat. Als u niet wilt dat uw apparaatgegevens naar GE Appliances worden verzonden, adviseer dan uw technicus om de gegevens niet naar GE Appliances te sturen op het moment van onderhoud.

Voor de periode van: Wij vervangen:
Een jaar

Vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop

Elk deel van de droger die defect raakt door een materiaal- of fabricagefout. Tijdens dit beperkte garantie van één jaar, zullen wij ook verstrekken, gratis, alle arbeid en aanverwante diensten om het defecte onderdeel te vervangen.

Wat valt er niet onder:

 • Servicereizen naar uw huis om u te leren hoe u het product moet gebruiken.
 • Onjuiste installatie, levering of onderhoud.
 • Falen van het product als het wordt misbruikt, misbruikt of wordt gebruikt voor een ander dan het beoogde doel of commercieel wordt gebruikt.
 • Vervanging van huiszekeringen of resetten van stroomonderbrekers.
 • Producten die niet defect of kapot zijn, of die werken zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 • Schade aan het product veroorzaakt door een ongeluk, brand, overstroming of overmacht.
 • Incidentele schade of gevolgschade veroorzaakt door mogelijke defecten aan dit apparaat.
 • Defecten of schade door gebruik bij vriestemperaturen.
 • Schade ontstaan ​​na levering.
 • Product niet toegankelijk om vereiste service te verlenen.

UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES
Uw enige en exclusieve rechtsmiddel is productreparatie zoals voorzien in deze beperkte garantie. Alle impliciete garanties, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot één jaar of de kortste wettelijk toegestane periode.

In de Verenigde Staten:
Deze beperkte garantie wordt verleend aan de oorspronkelijke koper en elke volgende eigenaar voor producten die voor thuisgebruik in de VS zijn gekocht. Als het product zich in een gebied bevindt waar service door een GE Appliances Authorized Servicer niet beschikbaar is, bent u mogelijk verantwoordelijk voor een reiskostenvergoeding of moet u het product voor service naar een geautoriseerde GE Appliances Service-locatie brengen. In Alaska is de beperkte garantie exclusief de kosten van verzending of serviceoproepen naar uw huis.
In sommige staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen. Raadpleeg uw plaatselijke of landelijke bureau voor consumentenzaken of de procureur-generaal van uw land om te weten wat uw wettelijke rechten zijn.
Garant: GE Appliances, een Haier Company, Louisville, KY 40225

Verlengde garanties: schaf een verlengde garantie van GE Appliances aan en leer over speciale kortingen die beschikbaar zijn zolang uw garantie nog van kracht is. Je kunt het op elk moment online kopen op
GEAppliances.com/uitgebreide garantie
of bel 800.626.2224 tijdens normale kantooruren. GE Appliances Service is er nog steeds nadat uw garantie is verlopen. 49-3000244 Rev 1

Consumentenondersteuning

GE-apparaten Webwebsite
Heeft u een vraag of hulp nodig bij uw apparaat? Probeer de GE Appliances Website 24 uur per dag, elke dag van het jaar! U kunt ook winkelen voor meer geweldige GE Appliances-producten en profiterentage van al onze online ondersteuningsdiensten die zijn ontworpen voor uw gemak. In de VS: GEAppliances. com.
In Canada: GEAppliances.ca.

Registreer uw apparaat
Registreer uw nieuwe apparaat gemakkelijk online! Tijdige productregistratie zorgt voor verbeterde communicatie en snelle service onder de voorwaarden van uw garantie, mocht dat nodig zijn. U kunt ook de voorgedrukte registratiekaart opsturen die bij het verpakkingsmateriaal zit. In de VS: GEAppliances.com/register.
In Canada: Prodsupport.mabe.ca/crm/Products/ProductRegistration.aspx.

Service plannen
De deskundige reparatieservice van GE Appliances is slechts één stap verwijderd van uw deur. Ga online en plan uw service elke dag van het jaar op uw gemak. In de VS: GEAppliances.com/service of bel 800.432.2737 tijdens normale kantooruren.
In Canada: GEAppliances.ca/en/support/service-request of bel 800.561.3344.

Uitgebreide Garanties
Koop een verlengde garantie van GE Appliances en leer over speciale kortingen die beschikbaar zijn terwijl uw garantie nog van kracht is. Je kunt het op elk moment online kopen. GE Appliances Services is er nog steeds nadat uw garantie is verlopen. In de VS: GEAppliances.com/extended-warranty of bel 800.626.2224 tijdens normale kantooruren.
In Canada: GEAppliances.ca/en/support/purchase-extended-warranty of bel 866.277.9842.

Externe connectiviteit
Voor hulp bij draadloze netwerkconnectiviteit (voor modellen met remote enable), bezoek in de VS onze website op GEAppliances.com/connect of bel 800.220.6899.
In Canada: GEAppliances.ca/connect of bel 800.220.6899.

Onderdelen en accessoires
Personen die gekwalificeerd zijn om hun eigen apparaten te onderhouden, kunnen onderdelen of accessoires rechtstreeks naar hun huis laten sturen (VISA-, MasterCard- en Discover-kaarten worden geaccepteerd). Bestel vandaag nog 24 uur per dag online.

In de VS: GEApplianceparts.com of telefonisch op 877.959.8688 tijdens normale kantooruren.
In Canada: GEAppliances.ca/en/products/parts-filters-accessories of bel 800.661.1616.

De instructies in deze handleiding hebben betrekking op procedures die door elke gebruiker moeten worden uitgevoerd. Over het algemeen moet ander onderhoud worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Voorzichtigheid is geboden, aangezien onjuist onderhoud een onveilige werking kan veroorzaken.

Klantenservice
Als u niet tevreden bent met de service die u van GE Appliances ontvangt, neem dan contact met ons op via onze Website met alle details, inclusief uw telefoonnummer, of schrijf naar:
In de VS: General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225 GEAppliances.com/contact of bel 800.626.2000
In Canada: directeur Consumentenrelaties, MC COMMERCIAL INC. | Suite 310, 1 Fabriekslaan | Moncton, NB E1C 9M3 GEAppliances.ca/en/contact-us of bel 877.994.5366

Documenten / bronnen

GE 61877569 7.4 Cu. Ft. Slimme gasdroger met ontsmettingscyclus en sensordroging [pdf] Gebruikershandleiding
61877569 7.4 cu. Ft. Slimme gasdroger met ontsmettingscyclus en droogsensor, 61877569, 7.4 Cu. Ft. Slimme gasdroger met ontsmettingscyclus en sensordroog, gasdroger met ontsmettingscyclus en sensordroog, ontsmettingscyclus en sensordroog, sensordroog, drogen

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *