233621-logo

233621 TRIP II draadloze hoofdtelefoon

233621 TRIP II draadloze hoofdtelefoon

VERPAKKINGSLIJST

233621 TRIP II draadloze hoofdtelefoon 1

KNOP / INTERFACE POSITIE

233621 TRIP II draadloze hoofdtelefoon 2

SLEUTELFUNCTIE

233621 TRIP II draadloze hoofdtelefoon 3

LICHTINDICATOREN

233621 TRIP II draadloze hoofdtelefoon 4

 • Losgekoppeld (wit lampje knippert)
 • Bluetooth-koppeling (rood en wit lampje knippert)
 • Apparaat aangesloten (wit lampje knippert)
 • Batterij bijna leeg (rood lampje knippert)
 • Opladen (Rood lampje aan)
 • Opladen voltooid (wit lampje brandt)

INSCHAKELEN EN UITSCHAKELEN

 • Aanzetten: Houd de aan / uit-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om in te schakelen in de uitgeschakelde toestand en het witte indicatielampje knippert.
 • Afsluiten: Houd de aan / uit-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen in de ingeschakelde toestand en het indicatielampje gaat uit.

KOPPELEN

Koppel en maak voor de eerste keer verbinding 

 1. Houd de aan / uit-knop 2 seconden ingedrukt in de uitgeschakelde toestand, en de gesproken melding "Power on" wordt begeleid, de rode en witte lampjes knipperen afwisselend om de koppelingsstatus in te gaan, en de prompts "Looking for device".
 2. Open Bluetooth op de mobiele telefoon en zoek "233621 TRIP II" om verbinding te maken.

Inschakelen om opnieuw verbinding te maken
Houd de aan / uit-knop 2 seconden ingedrukt in de uitgeschakelde toestand, vergezeld van een gesproken prompt van "Power on", wit knipperend lampje, de hoofdtelefoon zal automatisch opnieuw verbinding maken met de recent verbonden telefoon.

Reparatie

 1. Houd de aan / uit-knop langer dan 5 seconden ingedrukt om op te starten en de koppelingsstatus in de uitgeschakelde status in te voeren, en een prompttoon, rood en wit licht knipperen afwisselend.
 2. Dubbelklik in de power-on-status op de aan / uit-knop om de koppelingsstatus te openen, vergezeld van een prompttoon, rode en witte lampjes knipperen afwisselend.
 3. Open Bluetooth op de mobiele telefoon om verbinding te maken.

Koppel de Bluetooth los en maak opnieuw verbinding

 1. De hoofdtelefoon wordt niet automatisch uitgeschakeld als de omgevingstemperatuur of ruisonderdrukking is ingeschakeld.
 2. Automatisch uitgeschakeld (bij ruisonderdrukking uit): nadat de hoofdtelefoon is losgekoppeld en niet binnen 10 minuten opnieuw is aangesloten, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.
  Let op: De hoofdtelefoon wordt binnen 10 minuten automatisch uitgeschakeld als er geen apparaat op is aangesloten. Als er binnen 5 minuten geen mobiele telefoonverbinding is wanneer de hoofdtelefoon zich in de koppelingsstatus bevindt, verlaat de hoofdtelefoon de koppelingsstatus en gaat de verbindingsstatus binnen met het witte lampje knippert. Als er binnen 5 minuten nog steeds geen mobiele telefoonverbinding is, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.
 3. Loskoppelen en opnieuw verbinden op afstand (in ruisonderdrukking uit)
  • De hoofdtelefoon is losgekoppeld en zal automatisch opnieuw verbinding maken door binnen 10 minuten een geldig verbindingsbereik te retourneren.
  • Na 10 minuten moet de hoofdtelefoon handmatig opnieuw worden aangesloten.
  • Na 20 minuten ontkoppeling buiten het geldige bereik, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.

NOISE CANCELLATION INSTELLING

Dubbeltik in ingeschakelde toestand op het aanraakscherm om Omgevingsgeluid Aan/Ruisonderdrukking Uit/Ruisonderdrukking Aan te zetten.

AANRAAKFUNCTIE

 • Tik op: Afspelen/Pauzeren (Muziek) Beantwoorden (Bellen)
 • Dubbeltikken: schakelaar Omgevingsgeluid aan/Ruisonderdrukking uit/Ruisonderdrukking aan
 • Driemaal tikken: de spraakassistent aan
 • Houd 2S ingedrukt: gesprek weigeren/beëindigen

OPLADEN

 1. Wanneer het batterijvermogen minder is dan 10%, knippert het rode indicatielampje met gesproken instructies.
 2. Tijdens het opladen brandt het rode indicatielampje.
 3. Wanneer volledig opgeladen, brandt het witte indicatielampje.

Let op:

 • Laad de oortelefoon op via een computer of een gecertificeerde oplader (output 5V/700mA en hoger), de oortelefoon is in 3 uur volledig opgeladen.
 • Als de oortelefoon automatisch wordt uitgeschakeld vanwege onvoldoende stroom, laad de oortelefoon dan op tijd op. Als de oortelefoon lange tijd niet is opgeladen, kan de levensduur van de batterij worden beïnvloed.

STEMMELDINGEN

 1. Inschakelen: "Inschakelen"
 2. Koppelen gelukt: "Audio connected"
 3. Batterij bijna leeg: "Batterij bijna leeg" (<10%)
 4.  Bluetooth-koppeling: "Op zoek naar apparaat"
 5. Verbinding verbroken: "Audio verbroken"
 6. Uitschakelen: "Uitschakelen"
 7. Maximale waarde: "Piep Piep"
 8. Inkomende oproep tijdens gesprek: "Piep Piep"
 9. Ophangen: "Piep"

OPROEPFUNCTIE

 1. Tik op het aanraakscherm om de oproep te beantwoorden.
 2. Houd het aanraakscherm 2 seconden ingedrukt om de oproep te weigeren.

WANNEER DE OPROEP ACTIEF IS

 1. Houd het aanraakscherm 2 seconden ingedrukt om de telefoon op te hangen.
 2. Druk op "Volume+" en "Volume -" om het belvolume aan te passen.

OPROEP SCHAKELEN

 1. Tik op het paneel om de huidige beller in de wacht te zetten en verbinding te maken met het inkomende gesprek.
 2.  Druk lang op het aanraakscherm om het huidige gesprek voort te zetten en het nieuwe gesprek te weigeren.
 3. Terwijl u het gesprek in de wacht houdt, tikt u op het aanraakscherm om de huidige beller op te hangen.

Let op: Sommige merken en modellen van mobiele telefoons kunnen in werking verschillen. Neem voor vragen contact op met sales voor ondersteuning.

LUISTEREN NAAR MUZIEK

Spelen
Tik op het paneel om muziek af te spelen.

Pauzeren

 1. Tik op het paneel om muziek te pauzeren.
 2. Druk kort op de knop "Volume+" om het volume hoger te zetten.
 3. Druk kort op de knop "Volume -" om het volume te verlagen.
 4. Druk lang op de knop "Volume +" om het volgende nummer af te spelen.
 5. Druk lang op de knop "Volume -" om het vorige nummer af te spelen.

Het afspelen van muziek wordt automatisch gepauzeerd als er een inkomende oproep is.
Druk op het aanraakscherm om de oproep te beantwoorden en druk lang op het aanraakpaneel om het gesprek op te hangen en door te gaan met het afspelen van muziek. Let op: Houd de hoofdtelefoon en de telefoon binnen het geldige bereik, bij voorkeur zonder obstakels. Anders kan de kwaliteit van het gesprek en het afspelen van muziek worden beïnvloed of kan de verbinding worden verbroken.

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Lees en volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen voordat u het apparaat gebruikt en bedient om ervoor te zorgen dat het apparaat optimaal presteert en gevaarlijke of illegale omstandigheden vermijdt.

 1. Gebruik dit apparaat niet in een stoffige, vochtige, vuile omgeving of in de buurt van een magnetisch veld om storingen in het interne circuit van het apparaat te voorkomen.
 2. Wanneer je muziek luistert of belt met oordopjes, is het aan te raden om het minimale volume te gebruiken om gehoorschade te voorkomen. Langdurige blootstelling aan een hoog volume kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging.
 3. Blootstelling aan een hoog volume tijdens het rijden kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
 4. Verpak, verzegel of bedek de apparatuur niet met handdoeken en andere artikelen, gebruik de apparatuur niet in gesloten omgevingen zoals dozen en koffers.
 5. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of open vuur zoals verwarmingstoestellen, magnetrons, fornuizen, waterverwarmers, kaarsen of andere plaatsen met hoge temperaturen.
 6. Gebruik geen extern verwarmingsapparaat zoals een föhn of magnetron om het apparaat te drogen.
 7.  Stel de apparatuur en de accessoires niet bloot aan sterke schokken of trillingen om schade aan de apparatuur en de accessoires te voorkomen, wat kan leiden tot een explosie van de batterij of defecten aan de apparatuur.
 8. Veeg het apparaat af met een schone, droge, zachte doek. Gebruik het apparaat niet vóór reiniging en onderhoud.
 9. Gebruik het apparaat bij een temperatuur van 5°C~35°C en bewaar het apparaat en de accessoires bij een temperatuur van 5°C~35°C. Wanneer de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is, kan het apparaat stoppen met werken. Wanneer de temperatuur lager is dan 5°C, zijn de prestaties van de batterij beperkt.
 10. Bewaar het apparaat en de accessoires in een geventileerde en koele omgeving zonder het bloot te stellen aan direct zonlicht.
 11. Dit apparaat is geen speelgoed en kinderen dienen dit apparaat onder toezicht van een volwassene te gebruiken. Dit apparaat en de bijbehorende accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die buiten het bereik van kinderen moeten worden gehouden. Kinderen kunnen het apparaat en de accessoires onbedoeld beschadigen of kleine onderdelen inslikken, wat kan leiden tot verstikking of andere gevaren.
 12. Het apparaat is uitgerust met een niet-verwijderbare ingebouwde oplaadbare batterij. Vervang de batterij niet zelf. De batterij kan alleen worden vervangen door een geautoriseerd servicecentrum.
 13. Demonteer of wijzig het apparaat en de accessoires niet zonder toestemming, anders vallen het apparaat en de accessoires niet onder de garantie. Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum wanneer er een storing in het apparaat wordt vastgesteld.
 14. Gooi dit apparaat en de accessoires niet weg als gewoon huishoudelijk afval. Houd u aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot dit apparaat en zijn accessoires en ondersteun recycling.
 15. In medische en zorginstellingen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, dient u zich te houden aan de voorschriften van dergelijke instellingen en het apparaat uit te schakelen.
 16. Radiogolven die door apparaten worden gegenereerd, kunnen de normale werking van implanteerbare medische apparaten of persoonlijke medische apparaten, zoals pacemakers, cochleaire implantaten, gehoorapparaten, enz. beïnvloeden. Als u een van deze medische apparaten gebruikt, raadpleeg dan de fabrikant over de gebruiksbeperkingen van het apparaat .
 17. Houd het apparaat ten minste 15 cm verwijderd van het geïmplanteerde medische apparaat zoals pacemakers, cochleaire implantaten enz.
 18. Het gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele voedingen, opladers of batterijen kan brand, explosies of andere gevaren veroorzaken.

INFORMATIEVE OPMERKING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat voldoet aan de van vergunning vrijgestelde RSS-standaard(en) van Industry Canada. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en
 2. dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Waarschuwing: Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
NOTITIE: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Verklaring IC-stralingsblootstelling

Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor blootstelling aan IC - straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving . Het apparaat kan onbeperkt worden gebruikt in draagbare blootstellingscondities.

RF-waarschuwingsverklaring

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.

HANDELSMERKEN

 1. Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG. Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Shenzhen Grandsun Electronics Co., Ltd. is onder licentie.
 2. "233621" woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Shenzhen Grandsun Electronics Co.,Ltd. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Andere bedrijven en producten die hierin worden genoemd, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Gemaakt in China.

233621 GARANTIE

 1.  Het apparaat heeft een garantie van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Reparatie en onderhoud zijn gratis tijdens periode.
 2. De garantiebeperking:
  •  Door de mens veroorzaakte schade.
  • Buiten de garantieperiode.
  • Schade aan accessoires door onjuist gebruik en onderhoud. d, Demonteer het apparaat zonder toestemming van de fabrikant.
 3. Service-informatie

Documenten / bronnen

233621 TRIP II draadloze hoofdtelefoon [pdf] Gebruikershandleiding
7185, 2AN4C-7185, 2AN4C7185, TRIP II, TRIP II Draadloze hoofdtelefoon, draadloze hoofdtelefoon, hoofdtelefoon

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *